Havlík Vladimír

Publikace ASEP

RIV ID 9758526          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0447739 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Bezradnost metodologie kosmologie?.
[The Hopelessness of the Methodology of Cosmology?.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 2 (2015), s. 247-266 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: methodology of science * anomalies * dark energy * dark matter * I. Lakatos * T. Kuhn
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249533

0422917 - FLU-F 2014 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Evoluční argument a spor o realismus.
[Evolutionary Argument and the Realism Dispute.]
Organon F. Roč. 20, Suppl. 1 (2013), s. 44-63 ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: evolution * evolutionary argument * realism * antireaslism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229038

0422919 - FLU-F 2014 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havlík, Vladimír
Natural or Artificial Intelligence?.
Beyond AI: Artificial Golem Intelligence. Proceedings of the International Conference Beyond AI 2013, Pilsen, Czech Republic, November 12-14, 2013. Plzeň: University of West Bohemia, 2013 - (Romportl, J.; Ircing, P.; Zackova, E.; Polak, M.; Schuster, R.), s. 15-27. ISBN 978-80-261-0275-5.
[International Conference Beyond AI 2013. Plzeň (CZ), 12.11.2013-14.11.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: artificial intelligence * natural intelligence * artifact * natural process * intrinsic intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228997

0454305 - FLU-F 2016 CZ cze, eng, slo J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír (ed.)
Sedmkrát z logiky a metodologie vědy aneb artikulace - axiomatizace - demarkace - explanace - formalizace - instrumentalizace - matematizace.
[Seven times of logic and methodology of science: articulation - axiomatization - demarcation - explanation - formalization - instrumentalization - mathematization.]
Filosofický časopis. Roč. 63, mimořádné č. 3 (2015), s. 1-152 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: articulation * axiomatization * demarcation * explanation * formalization * instrumentalization * mathematization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255152

0435565 - FLU-F 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Synchronní a diachronní emergence.
[Synchronic and diachronic emergence.]
Organon F. Roč. 21, Supplementary Issue 1 (2014), s. 57-69 ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: diachronic * emergence * reduction * supervenience * synchronic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://hdl.handle.net/11104/0239405
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239405

0454306 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Úvodní slovo.
[Foreword.]
Filosofický časopis. Roč. 63, mimořádné č. 3 (2015), s. 7-8 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255153

0458649 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Vývoj vědy jako evoluční boj idejí?.
[The Development of Science as an Evolutionary Struggle of Ideas?.]
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 1 (2016), s. 75-94 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: evolution * epistemology * development of knowledge * universal evolution * conceptual evolution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258924