Havelka Tomáš

Publikace ASEP

RIV ID 5702097          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 14

0443730 - FLU-F 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Havelka, Tomáš
Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české).
[So as not to digress from the order of the Chronicle and not to tell ridiculous tales, I shall tell you a little something. The grotesque level in Hájek's Czech Chronicle.]
Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015 - (Linka, J.), s. 111-128. Studia Hageciana, 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
[Na okraj kroniky české. Praha (CZ), 14.11.2013-15.11.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humor narratives * Václav Hájek * Czech Chronicle * renaissance * irony
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246427

0432617 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
Ale nám Písmo ukazuje tajemství. Biblické aluze v cyklu Truchlivý Jana Amose Komenského.
[But Scripture shows us the mystery. Biblical allusions in the Mournful cycle by Jan Amos Comenius.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 225-242 ISSN 1804-1132
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bible * Johan Amos Comenius * quotations * Czech consolatory writings * Truchlivý * Mournful
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237005

0433837 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
Antické prvky v české renesanční postilografii.
[Traces of Antiquity in Czech Renaissance Postilography.]
Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Roč. 34, Supplementum 1 (2014), s. 123-134 ISSN 1803-9561
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: postilography * postils * denominations * 16th Century * quotations of ancient passages
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238030

0477951 - FLU-F 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 165-178. ISBN 978-80-7286-305-1
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: homiletics * Sunday Postils * Early Modern Culture * preacher
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274249

0435808 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš
Harmonie a disharmonie v prvních dílech Truchlivého.
[Harmony and Disharmony in the first parts of Mournful.]
Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 109-125. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * biblical quotations * Czech consolatory writings * Truchlivý * Mournful
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239611

0486179 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš
Jan Amos Komenský jako vypravěč.
[Johannes Amos Comenius as narrator.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 233-251. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Homiletics * narration * early modern literature * biblical quotations * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281035

0398818 - FLU-F 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš (ed.) - Just, Jiří (ed.) - Petráčková, V. (ed.)
Jan Lasitský, K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské rozptýleným jejim z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím učiněné napomenutí.
[Johann Lasitius, Czech translation of the History of Brethern by J. A. Comenius.]
Dílo Jana Amose Komenského 9/2. Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio. Praha: Academia, 2013, s. 155-294. ISBN 978-80-200-2244-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * critical edition * Unity of Brethren * the life of church in 17th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226190

0442642 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
Karneval a karnevalizace v raném novověku a možnosti interpretace.
[Carnival and Carnivalisation in Early Modern Era. Interpretative options.]
Slovo a smysl. Roč. 11, č. 22 (2014), s. 51-66 ISSN 1214-7915
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: carnival * carnivalisation * early modern culture * Bohemia * literature
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245508

0481358 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského.
[On biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]
Česká literatura. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 507-539 ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Amos Komenský * Sermon XXI * History of the Sufferings * Gospel harmony * homiletics * biblical quotations * frequency analysis
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276932

0432614 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš - Kolár, J.
Komentář.
[Commentary.]
Labyrint světa a ráj srdce. V České knižnici vyd. 2. Brno: Host, 2014, s. 177-245. Česká knižnice. ISBN 978-80-7491-154-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Amos Comenius * Labyrinth of the World and Paradise of the Heart * commentary
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236993

0452175 - FLU-F 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havelka, Tomáš
Matěj Václav Štajer a 'jeho' exempla.
[Matthias Wenceslaus Steyer and 'his' exempla.]
Víra, věda a literatura v 17. a 18. století. Barokní jezuitské Klatovy. Klatovy: Město Klatovy, 2015 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 12-37. Klatovy v prostoru a čase, 7. ISBN 9788090603714.
[Barokní jezuitské Klatovy 2015. Klatovy (CZ), 24.04.2015-26.04.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jesuits * early modern literature * homiletic * exempla * Matthias Wenceslaus Steyer
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253225

0462491 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
'Slyšme jeden strašlivý příběh': k exemplům v 17. a 18 století, zvláště v českých postilách.
['Let's hear one terrible story': A few notes on the exempla in 17th and 18th Centuries, especially in Czech postils.]
Česká literatura. Roč. 64, č. 3 (2016), s. 341-371 ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern bohemical literature * homiletics * exempla * postils * genology
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261946

0428593 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
Všehrd, humanismus a literární historici.
[Všehrd, Humanism and Literary Historians.]
Česká literatura. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 287-293 ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early humanism * literary history * Viktorin Kornel of Všehrdy * older Czech literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233916

0396008 - FLU-F 2014 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Just, Jiří (ed.) - Petráčková, V. (ed.) - Sousedík, S. (ed.) - Bečková, Marta (ed.) - Kyralová, Marie (ed.) - Beneš, Jiří (ed.) - Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/2. Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius 9/2. The History of Lasitius. The History of Łasicki. The Destruction of Leszno. The Letter of Acclamation to Charles Gustav.]
Praha: Academia, 2013. 441 s. ISBN 978-80-200-2244-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Protestant theology * Unity of Brethren * church history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223894

Citace, recenze
Recenze:
VOIGT, U. Komenský, Jan Amos: Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio. Hg. v. Martin Steiner u. a. Praha: Academia, 2013 (Johannis Amos Comenii Opera omnia / Dílo Jana Amose Komenského 9/II). 441 Seiten, ISBN 978-80-200- 2244-8. .i.Comenius-Jahrbuch./i. 2012-2013, 20-21, s. 153. ISSN 0945-313X. [HODNOCENÍ]
GMITEREK, H. Jan Amos Komenský, Opera omnia, t. 9., vol. 2, Praha 2013, Academia, ss. 442. .i.Odrodzenie i reformacja w Polsce./i. 2014, Č. 58, s. 255-260. ISSN 0029-8514. [HODNOCENÍ]