Hauser Michael

Publikace ASEP

          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 34

0438160 - FLU-F 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Adornův katalog exteriority.
[Adorno's catalogue of exteriority.]
Filozofia. Roč. 68, Mimoriadne číslo 1 (2013), s. 175-186 ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Adorno * nature * self-preservation * non-identical * dominion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241624

0452069 - FLU-F 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hauser, Michael
Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí.
[Europe's helplessness and suppressed the power of ideas.]
Moc ve výchově, umění a sportu. Mezinárodní interdisciplinární konferencee. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 271-281. ISBN 978-80-7290-824-0.
[Moc ve výchově, umění a sportu. Praha (CZ), 15.05.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The European Union * economic crisis * Badiou * ideas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253150

0438168 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Co se to dnes děje?.
[What's happening today?.]
Host. Roč. 30, č. 3 (2014), s. 9-14 ISSN 1211-9938
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: postmodernism * art * liberal democracy * Left
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241627

0446203 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Doslov: Svědek neiluzivního humanismu.
[Epilogue: Witness of non-illusionary humanism.]
Po cestách kritického myšlení. Praha: Karolinum, 2015 - (Paitlová, J.), s. 145-148. ISBN 978-80-246-2933-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Funda * humanism * religion * Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248201

0397037 - FLU-F 2014 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Emancipation from consensus. Philosophy of education.
Philosophy of Education. Roč. 6, č. 6 (2013), s. 41-48 ISSN 1811-0916
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consensus * liberal democracy * Adorno
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224726

0438169 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Filosofie bezúčelného času.
[Philosophy of aimless time.]
Čas ve výchově, umění a sportu : (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 72-78. ISBN 978-80-7290-777-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: time * scholé * purpose * Platon * Aristotle * neoliberalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241634

0438161 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Hus a procedura re-formace. Badiouovská interpretace Mistra Jana Husa.
[Hus and the Process of Reformation. Badiou-Inspired Interpretation of Jan Hus.]
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 53, č. 1 (2013), s. 59-67 ISSN 0323-0562
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Alain Badiou * St. Paul * event * reformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241629

0438172 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Ideologie obrazu ve stalinismu, nacismu a liberálním kapitalismu.
[Visual ideology in Stalinism, national socialism, and liberal capitalism.]
Česká vzdělanost v Evropě III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 214-228. ISBN 978-80-7290-711-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: image * public use of reason * Kant * Adorno
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241636

0421447 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Instrumentální rozum.
[Instrumental Reason.]
Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 497-548. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: instrumental reason * Adorno * ideology * post-modernism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227776

0438174 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
I z umění se stává zombie.
[Art becomes zombie, too.]
Umělec, vila a bazén. Význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění. Praha: PageFive, 2014 - (Bartková, A.; Pivoňková, B.; Švadlenková, Z.), s. 390-397. ISBN 978-80-260-5843-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: postmodernism * art * school * art education
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241637

0438405 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hauser, Michael - Kanda, Roman (ed.)
Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem.
[Digging in the granite. Interviews with Michael Hauser.]
Praha: Rybka, 2014. 178 s. ISBN 978-80-87950-10-4
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378068
Klíčová slova: capitalism * liberal democracy * postmodernism * art * interview
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241804

0483521 - FLU-F 2018 SK cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael - Dinka, P.
Láska k moci a moc lásky.
[Love for Power and Power of Love.]
Láska k moci a moc lásky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017 - (Dinka, P.), s. 70-97. ISBN 978-80-8061-984-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague Spring 1968 * Badiou * event * post-modernism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278825

0446173 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Marx a rozpory společnosti vědění.
[Marx and the contradictions of the society of knowledge.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 3 (2015), s. 431-447 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: society of knowledge * capital * free time * Radovan Richta * Karl Marx
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248190

0446172 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael - Landa, Ivan
Marxova filosofie. Úvodní slovo.
[Marx's Philosophy. Introduction.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 3 (2015), s. 323-324 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marx * the reception of Marxism * the real existing socialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248189

0441227 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Materialistická dialektika Alaina Badioua a prodloužený život filosofie.
[Alain Badiou's materialist dialectics and a prolonged life of philosophy.]
Manifest za filosofii a jiné texty. Praha: Herrmann & synové, 2014 - (Badiou, A.), s. 7-19. SOK, 15. ISBN 978-80-87054-37-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Badiou * materialism * set theory * capitalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244278

0447939 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Nekonečné metamorfózy kritické teorie.
[The Infinite Metamorphoses of Critical Theory.]
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu: polemika. Praha: Filosofia, 2015 - (Solík, M.), s. 127-152. Filosofie a sociální vědy, 52. ISBN 978-80-7007-431-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * recognition * Marek Hrubec
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249698

0397038 - FLU-F 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Nekonečné metamorfózy kritické teorie.
[The infinite metamorphoses of critical theory.]
Filosofický časopis. Roč. 61, č. 1 (2013), s. 81-97 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hrubec * critical theory * recognition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224727

0468111 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Obraz a zablokovaná emancipace veřejnosti.
[The Image and the Blocked Emancipation of Society.]
Výtvarná výchova. Roč. 54, č. 1 mimořádné (2014), s. 109-121 ISSN 1210-3691
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Image * Kantian Reason * Debord * Adorno * liberal capitalism * Stalinism * Nazism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265970

0397126 - FLU-F 2014 PL pol J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
O różnicy pomiędzy Marksem i Žižkiem.
[On difference between Marx and Žižek.]
Praktyka teoretyczna. 5.7.2013, - (2013) ISSN 2081-8130
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marx * Žižek * Lacan
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.praktykateoretyczna.pl/michael-hauser-o-roznicy-pomiedzy-markse
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224916

0397039 - FLU-F 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Platónské gesto.
[Plato's Gesture.]
A2. Roč. 9, č. 1 (2013), s. 34-35 ISSN 1803-6635
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Badiou * Platonism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224728

0438162 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Svědek neiluzivního humanismu (Otakaru A. Fundovi k sedmdesátinám).
[Witness of non-illusionary humanism. Homage to Otakar A.Funda.]
Filosofický časopis. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 151-154 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Funda * humanism * religion * Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241630

0452070 - FLU-F 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
The Colonization and Decolonization of Time.
Philosophy Study. Roč. 5, č. 6 (2015), s. 287-291 ISSN 2159-5313
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: time * leisure * schole * Platon * Aristotle * Marcuse * neoliberalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=19777.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253166

0431102 - FLU-F 2015 US eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
The Current Metamorphosis of Instrumental Rationality.
Philosophy Study. Roč. 4, č. 7 (2014), s. 517-523 ISSN 2159-5321
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: instrumental reason * Lukács * Adorno * Horkheimer * postmodern pluralism * capitalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235787

0467015 - FLU-F 2017 RIV RS eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hauser, Michael
The Deadlock of Postmodern Critique.
Thinking beyond Capitalism. Belgrade: University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, 2016 - (Matković, A.; Losoncz, M.; Krtolica, I.), s. 137-157. ISBN 978-86-80484-00-6.
[Thinking beyond Capitalism. Belgrade (RS), 24.06.2015-26.06.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: power * universalism * postmodernism * zero ideology * Lyotard * Deleuze * Putin
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265420

0442350 - FLU-F 2016 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hauser, Michael
The Philosophy of Purposeless Time.
Time in the Education, Art and Sport. International Multidisciplinary Conferece. Prague: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2014 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 14-20. ISBN 978-80-7290-808-0.
[Time in Education, Art and Sport /12./. Prague (CZ), 02.05.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Time * leisure * schole * Platon * Aristotle * Marcuse * neoliberalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245183

0397036 - FLU-F 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
The Twilight of Liberal Democracy.
Décalages. An Althusser Studies Journal. Roč. 1, č. 3 (2013), s. 1-23 ISSN 1948-5840
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Althusser * symptomatic reading * Žižek
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://scholar.oxy.edu/decalages/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224753

0481831 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Traumatické jádro marxisticko-křesťanského dialogu.
[The Traumatic Core of the Marxist-Christian Dialogue.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 313-332. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * concept of man * universalism * Milan Machovec
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277296

0453944 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Univerzita ve věku instrumentální racionality. Adorno, Liessmann a zánik vzdělanosti.
[University at the age of instrumental rationality. Adorno, Liessmann and termination of education.]
Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015 - (Chotaš, J.; Prázný, A.; Hejduk, T.), s. 245-263. ISBN 978-80-7007-419-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: university * education * neoliberalism * Adorno * Liessmann
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254670

0438171 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Velká změna. O stejném a jiném v historii.
[Great transformation. On sameness and difference in history.]
Něco se muselo stát. Nová kniha proměn. Praha: Novela bohemica, 2014 - (Cílek, V.), s. 31-35. ISBN 978-80-87683-36-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: real existing socialism * post-communism * commons
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241635

0446201 - FLU-F 2016 SK cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Zablokovaná Evropa a čas idejí.
[Blocked Europe and the Time for the Ideas to Come.]
Európsky sociálny model - čo ďalej?. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014 - (Blaha, L.), s. 252-264. ISBN 978-80-224-1396-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: social model * economic crisis * ideas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248200

0462043 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Za hranice postmodernismu.
[Beyond the Borders of Postmodernism.]
Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 223-286. ISBN 978-80-7007-449-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: postmodernism * utopia * late capitalism * latent content
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261612

0440525 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hrubec, Marek - Suša, Oleg - Kreuzzieger, Milan - Dunaj, L. - Lánský, Ondřej - Uhde, Zuzana - Pullmann, M. - Štěch, Ondřej - Cviklová, L. - Gümplová, Petra - Vochocová, L. - Hauser, Michael - Hohoš, L. - Krochmalný, O. - Siostrzonek, P.
Kritická teorie společnosti. Český kontext.
[Critical Social Theory. The Czech Context.]
Praha: Filosofia, 2013. 715 s. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Frankfurt School * Czech
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243634

Citace, recenze
Recenze:
SOLÍK, Martin. Pražská škola kritickej teórie a problém globálneho uznania. .i.Filosofický časopis./i. 2014, Roč. 62, č. 4, s. 621-625. ISSN 0015-1831. [HODNOCENÍ]
JANEBOVÁ, Radka. "Pražská škola kritické teorie" nastiňuje vize budoucího zkoumání společnosti. .i.Gender, rovné příležitosti, výzkum./i. 2014, Roč. 15, č. 2, s. 116-119. ISSN 1213-0028. [HODNOCENÍ]
HORYNA, B. Mezi globalizací a glokalizací: zakladatelská kniha pražské kritické teorie společnosti. .i.A2./i. 2014, Roč. 10, č. 13, s. 29. ISSN 1803-6635. [HODNOCENÍ]

0433060 - UCL-M 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kanda, Roman - Hauser, Michael
Jasné pojmy ještě nevznikly.
[Clear terms has not still come into existence.]
Tvar. Roč. 25, č. 16 (2014), s. 4-5 ISSN 0862-657X
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: post-modernism * capitalism * Marxism * communism * post-modern art * aesthetics * criticism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237316

0483537 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, Michael
Ideologie.
[Ideology.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 113-130 ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ideology * Marx * Lenin * Althusser * Jameson * Žižek
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278838