Hála Vlastimil

Publikace ASEP

RIV ID 4588673     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0430996 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hála, Vlastimil
Autenticita a odpovědnost. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové.
[Authenticity and Responsibility. The Problem of Responsibility According to Ágnes Heller.]
Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia, 2013 - (Hála, V.; Kohák, E.; Kolářský, R.; Palovičová, Z.; Smreková, D.), s. 89-124. Edice filosofie a sociální vědy, 47. ISBN 978-80-7007-412-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * moral philosophy * responsibility * autonomy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236338

0421412 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hála, Vlastimil
Habermasův proceduralismus a některé pokusy o hodnotové vymezení.
[Habermas' Proceduralism and some Attempts to Delimitate Values.]
K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013 - (Habermas, J.), s. 209-220. Filosofie a sociální vědy, 45. ISBN 978-80-7007-391-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: values * universalism * European Union
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227760

0423519 - FLU-F 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hála, Vlastimil
Karel Kosík z italského pohledu.
[Karel Kosík from the Italian Viewpoint.]
Filosofický časopis. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 313-315 ISSN 0015-1831
Klíčová slova: K. Kosík * workshop "Bedarf, Dialektik, Totalität"
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229649

0487066 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hála, Vlastimil
Masaryk a morální význam sekularismu.
[Masaryk and the Moral Significance of Secularism.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 213-228. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: values * secularism * liberalism * religion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281746

0429297 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hála, Vlastimil - Kohák, Erazim - Kolářský, Rudolf - Palovičová, Z. - Smreková, D.
Morální odpovědnost a její aspekty.
[Moral responsibility and its aspects.]
Praha: Filosofia, 2013. 163 s. Filosofie a sociální vědy, 47. ISBN 978-80-7007-412-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Good and evil * responsibility * ethics * environment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234779

0421429 - FLU-F 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hála, Vlastimil
Obrana "antropocentrismu".
[A Defence of "Anthropocentrism".]
Sociální studia. Roč. 10, č. 1 (2013), s. 63-73 ISSN 1214-813X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * environment * anthropocentrism * values
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227800

0423520 - FLU-F 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hála, Vlastimil
Ústup a Titanic jako metafory dneška?.
[Retreat and the Titanic as Metaphors of Today?.]
Filosofický časopis. Roč. 61, č. 1 (2013), s. 152-155 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Rio+20 * sustainable development
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229650

0454689 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hála, Vlastimil
Zemřela Katalin Neumerová.
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 4 (2015), s. 630 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Katalin Neumer * necrology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255331