Foltýn Dušan

Publikace ASEP

RIV ID 3456315     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0470388 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan
Fenomén dvojkláštera a konvent Na Františku, kláštery sdružené a sousedící.
[The Phenomenon of the Na Františku Double Convent: Associated and Neighbouring Monasteries.]
Klášter sv. Anežky České: průvodce areálem. Praha: Národní galerie, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 53-57, 224. ISBN 978-80-7035-625-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Double Monasteries * Poor Clares * Friars Minor
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268062

0470387 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan
Klarisky v Evropě doby Přemyslovců.
[Poor Clares in Europe in the Přemyslid Era.]
Klášter sv. Anežky České: průvodce areálem. Praha: Národní galerie, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 41-51, 224. ISBN 978-80-7035-625-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Poor Clares * Rule of St. Clare * Rule of Urban IV
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268061

0463966 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan - Sommer, Petr
Life in a Benedictine Monastery – Architectural Form and Daily Rhythm of Life.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Prague: The National Gallery in Prague, 2015, s. 89-111. ISBN 978-80-7035-592-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monastery * monastic life * norms and rule * ideal monastery
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265006

0470390 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan
Poor Clares in Europe in the Přemyslid Era.
Convent of St. Agnes of Bohemia: Monastery guide. Prague: National Gallery, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 41-51, 224. ISBN 978-80-7035-626-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Poor Clares * Rule of St. Clare * Rule of Urban IV
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268063

0470391 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan
The Phenomenon of the Na Františku Double Convent: Associated and Neighbouring Monasteries.
Convent of St. Agnes of Bohemia: Monastery guide. Prague: National Gallery, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 53-57, 224. ISBN 978-80-7035-626-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Double Monasteries * Poor Clares * Friars Minor
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268064

0438063 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan - Sommer, Petr
Život v benediktinském klášteře. Stavební podoba a každodenní rytmus.
[Life in the Benedictine Monastery. Form of the Buildings and quotidian Rhythm.]
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 89-111. ISBN 978-80-7035-550-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Benedictins * monastery * daily schedule
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241558

0438551 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fülöp, A. - Koppány, A. - Mudra, A. - Pankiewicz, A. - Ritoók, A. - Třeštíková, A. - Volrábová, A. - Wyrwa, A. M. - Fülöppné Romhányi, B. - Guldan-Klamecka, B. - Foltýn, Dušan - Nowacki, D. - Stehlíková, D. - Kiss, E. - Tichomirovová, E. - Sitar, G. - Westermann-Angerhausen, H. - Hlobil, I. - Metje, I. - Siede, I. - Klípa, J. - Vepřeková, J. - Košta, J. - Křečková, J. - Maříková Kubková, J. - Royt, J. - Chlustiková, K. - Nováček, K. - Polanský, L. - Schenker, L. - Šturc, L. - Bravermanová, M. - Beer, M. - Kramp, M. - Ottová, M. - Patrný, M. - Stříbrný, M. - Samuel, M. - Profantová, N. - Černý, P. - Čech, P. - Erhart, P. - Chotěbor, P. - Kubín, P. - Oulíková, P. - Přibyl, P. - Sommer, Petr - Šámal, P. - Zelenková, P. - Modráková, R. - Hladík, T. - Mende, U. - Brych, V. - Kubík, V. - Vlnas, V. - Wanko, W. - Novotná, Z.
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300.
[Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800-1300.]
Praha: Národní galerie v Praze, 2014. 491 s. ISBN 978-80-7035-550-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Benedictins * Central Europe * High Middle Ages * Early Middle Ages * Visual Art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241910

0457727 - FLU-F 2016 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Vlnas, V. - Klípa, J. - Třeštíková, A. - Volrábová, A. - Přibyl, P. - Zelenková, P. - Hladík, T. - Novotná, Z. - Fülöp, A. - Koppány, A. - Mudra, A. - Pankiewicz, A. - Ritoók, A. - Wyrwa, A. M. - Fülöppné Romhányi, B. - Guldan-Klamecka, B. - Foltýn, Dušan - Nowacki, D. - Stehlíková, D. - Kiss, E. - Tichomirovová, E. - Sitar, G. - Westermann-Angerhausen, H. - Hlobil, I. - Metje, I. - Siede, I. - Vepřeková, J. - Košta, J. - Křečková, J. - Maříková Kubková, J. - Royt, J. - Chlustiková, K. - Nováček, K. - Polanský, L. - Schenker, L. - Šturc, L. - Bravermanová, M. - Beer, M. - Kramp, M. - Ottová, M. - Patrný, M. - Stříbrný, M. - Samuel, M. - Profantová, N. - Černý, P. - Erhart, P. - Čech, P. - Chotěbor, P. - Kubín, P. - Oulíková, P. - Sommer, Petr - Šámal, P. - Modráková, R. - Brych, V. - Kubík, V. - Wanko, W.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300.
Praha: Národní galerie v Praze, Filosofický ústav AV ČR v Praze, v. v. i, 2015. 491 s. ISBN 978-80-7035-592-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Benedictines * Central Europe * Early Middle Ages * High Middle Ages * Visual Art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258111