Chvatík Ivan

Publikace ASEP

RIV ID 6151876     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 25

0468182 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ajvaz, Michail - Frei, Jan - Hudík, M. - Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel - Kůrka, P. - Matoušek, Alexander - Pauknerová, K. - Storch, D. - Strobachová, I. - Trlifajová, K. - Velický, B.
Spor o pravdu.
[A dispute over truth.]
Praha: Filosofia, 2016. 249 s. ISBN 978-80-7007-461-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: truth * philosophy * science * interdisciplinarity * understanding * interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266033

0444079 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Are We Still Afraid of Science?
The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Formalisation and the Life-World. Cham: Springer, 2015 - (Učník, L.; Chvatík, I.; Williams, A.), s. 211-219. Contributions To Phenomenology, 76. ISBN 978-3-319-09827-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hawking * grand design * multiverse theory * brain * free will * quantum fluctuation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246669

0500620 - FLU-F 2019 IT eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Concept of πόλεμος in Jan Patočka’s Philosophy of History.
Le dimensioni della politica. Roma: Aracne editrice, 2017 - (Cesolini, A.; Graziani, E.), s. 19-30. Teoria politica, 15. ISBN 978-88-255-0899-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of history * polis * living in problematicity * life in upswing
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825508994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292699

0483883 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Dějiny archivu Jana Patočky v Praze a co jim předcházelo.
[The History and Pre-History of the Jan Patočka Archives in Prague.]
Jan Patočka v jubilejním roce 2017. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 47-78. ISBN 978-80-7464-906-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Samizdat * Secret Police * Complete Works
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279137

0445790 - FLU-F 2016 SK slo J - Článek v odborném periodiku
Chvatík, Ivan - Stojka, R.
Demokracia nie je prechádzka ružovou záhradou. Rozhovor s Ivanom Chvatíkom pri príležitosti 25. výročia založenia Archívu Jana Patočku.
[Democracy is no Bed of Roses. An Interview with Ivan Chvatik on the Occasion of the 25th Anniversary of Jan Patocka's Archive.]
Filozofia. Roč. 70, č. 6 (2015), s. 472-478. ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Patočka * Archive Jan Patočka * democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247839

0499679 - FLU-F 2019 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Il concetto di Polemos nella filosofia della storia di Jan Patočka.
[Concept of πόλεμος in Jan Patočka’s Philosophy of History.]
Le dimensioni della politica. Roma: Aracne editrice, 2017 - (Cesolini, A.; Graziani, E.), s. 31-46. Teoria politica, 15. ISBN 978-88-255-0899-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of history * polis * living in problematicity * life in upswing
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825508994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292396

0437853 - FLU-F 2015 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Introduzione. I Due studi su Masaryk di Jan Patočka.
[Introduction. Patočka's Two Studies on Masaryk.]
Jan Patočka. Due studi su Masaryk. Roma: Editrice Apes, 2014 - (Paparusso, R.; Coccia, B.; Chvatík, I.), s. 19-56. ISBN 978-88-7233-120-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Patočka * Masaryk
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241327

0458733 - FLU-F 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chvatík, Ivan
Jaké je místo studia dějin filosofie v díle Jana Patočky.
[What is the position of studying the history of philosophy in Jan Patočka's work.]
Patočka a dejiny filozofie. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015 - (Stojka, R.; Škára, M.), s. 11-32. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 75. ISBN 978-80-8152-353-3.
[Patočka a dejiny filozofie. Košice (SK), 30.06.2015-01.07.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of philosophy * metaphysic * Socrates * Plato
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259013

0499676 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.)
Jan Patočka. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové.
[Jan Patočka. Aristotle, his Predecessors and Heritors.]
Praha: OIKOYMENH: Filosofický ústav AV ČR, 2018. 635 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 15. ISBN 978-80-7298-523-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mathematization of movement * nature * grammata * stoicheia * space * kosmos
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291903

0433879 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.) - Frei, Jan (ed.) - Puc, Jan (ed.)
Jan Patočka. Fenomenologické spisy III/1. Nitro a svět. Nepublikované texty ze 40. let.
[Jan Patočka. Phenomenological Writings III/1. Interior and World. Unpublished texts from the 40s.]
Praha: Oikoymenh, 2014. 341 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 8/1. ISBN 978-80-7298-450-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy * phenomenology * interior * world * spirit * subjectivity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238051

0468220 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel
Jan Patočka. Fenomenologické spisy III/2. O zjevování.
[Jan Patočka. Phenomenological Writings III/2. On Manifestation.]
Praha: OIKOYMENH, 2016. 817 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 8/2. ISBN 978-80-7298-225-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: space * time * subject * world * Husserl * Heidegger
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266110

0468219 - FLU-F 2017 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.) - Učník, L. (ed.)
Jan Patočka. The Natural World as a Philosophical Problem.
Evanston: Northwestern University Press, 2016. 221 s. Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy. ISBN 978-0-8101-3361-7; ISBN 978-0-8101-3362-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * life-world * science * subjectivism * language * Husserl
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266112

0458739 - FLU-F 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Jan Patočka's Studies on Masaryk.
The new yearbook for phenomenology and phenomenological philosophy. XIV- 2015, Religion, war and the crisis of modernity: a special issue dedicated to the philosophy of Jan Patočka. London: Routledge, 2015 - (Hagedorn, L.; Dodd, J.), s. 136-160. ISBN 978-1-138-92396-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech philosophy * Masaryk * Patočka * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259016

0445758 - FLU-F 2016 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Chvatík, Ivan
Kolem Patočkovy politiky duchovního člověka.
[Approaching Patočka's Politics of a Spiritual Person.]
Filozofia. Roč. 70, č. 6 (2015), s. 458-464. ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy * upswing to the political * meaning * history * solidarity of the shaken * Patočka
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247812

0499683 - FLU-F 2019 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
La cura dell’anima in un’epoca misera.
[Care for the Soul in the Distressful Time.]
Jan Patočka. Europa e post-Europa. Roma: Gangemi, 2018 - (Chvatík, I.; Mori, V.; Patočka, J.), s. 7-17. ISBN 978-88-492-3549-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: polis * living in problematicity * life in upswing * Plato
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.gangemieditore.com/dettaglio/europa-post-europa/7816/8
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292398

0458586 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvatík, Ivan
Matematika jako průprava k dialektickému poznání dobra: oprava tradičního překladatelského omylu.
[Mathematics as a means turning the mind to the dialectical study of the Good: rectification of a traditional translation error.]
Aithér. Roč. 7, č. 14 (2015), s. 56-67. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * The Republic * Metaphor of the Divided Line * Dianoia * Noesis * Destroying the hypotheses
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://hdl.handle.net/11104/0258853
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258853

0458744 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Patočka's Concept of the Solidarity of the Shaken and the Possibility of a Meaningful Existence.
The solidarity of the shaken: a debate on Jan Patočka's philosophical legacy in today's world. Prague: Václav Havel Library, 2016 - (Palouš, M.), s. 13-22. ISBN 978-80-87490-67-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Heretical Essays * philosophy of history * absolute meaning * Christianity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259017

0444254 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Patočka's Philosophy of Meaning in Human Life and History.
Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work. Nordhausen: Bautz, 2015 - (Učník, L.; Chvatík, I.; Wiliams, A.), s. 213-226. Libri nigri, 41. ISBN 978-3-88309-993-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Dostoevsky * Nietzsche * meaning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246796

0444046 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Patočka's Project of an Asubjective Phenomenology.
Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work. Nordhausen: Bautz, 2015 - (Učník, L.; Chvatík, I.; Wiliams, A.), s. 55-70. Libri nigri, 41. ISBN 978-3-88309-993-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: asubjective phenomenology * epoché * reduction * subjectivity * Husserl * Heidegger * Descartes * Plato
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246640

0468214 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Pokus o pravdu.
[An Attempt at Truth.]
Spor o pravdu. Praha: Filosofia, 2016, s. 97-118. ISBN 978-80-7007-461-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Parmenides * Platon * Aristotle * Kant * Gaus * geometry * anamnesis * pure intuition * actual infinity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266062

0468215 - FLU-F 2017 DE eng B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.) - Williams, A. (ed.) - Učník, L. (ed.)
The Phenomenological Critique of Mathematization and the Question of Responsibility.
Cham: Springer, 2015. 223 s. Contributions to phenomenology, 76. ISBN 978-3-319-09827-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: formalization * mathematization * life-world * responsibility
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266058

0444272 - FLU-F 2016 DE eng B - Monografie kniha jako celek
Učník, L. (ed.) - Chvatík, Ivan (ed.) - Williams, A. (ed.)
Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work.
Nordhausen: Bautz, 2015. 282 s. Libri nigri, 41. ISBN 978-3-88309-993-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: asubjective phenomenology * epoché * reduction * subjectivity * Husserl * Heidegger * Descartes * Plato
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246837

0444077 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Učník, L. - Chvatík, Ivan
Patočka on Galileo.
The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Formalisation and the Life-World. Cham: Springer, 2015 - (Učník, L.; Chvatík, I.; Williams, A.), s. 43-55. Contributions To Phenomenology, 76. ISBN 978-3-319-09827-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotle * Galileo * Descartes * mythical world * Ancient Kosmos * modern science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246668

0444271 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Učník, L. - Williams, A. - Chvatík, Ivan
Patočka's Project of an Asubjective Phenomenology, and the Movement of Human Existence.
Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work. Nordhausen: Bautz, 2015 - (Učník, L.; Chvatík, I.; Wiliams, A.), s. 1-13. Libri nigri, 41. ISBN 978-3-88309-993-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: asubjective phenomenology * epoché * Husserl * Heidegger * Descartes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246811

0444076 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Učník, L. - Williams, A. - Chvatík, Ivan
The Phenomenological Critique of Formalism. Responsibility and the Life-World.
The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Formalisation and the Life-World. Cham: Springer, 2015 - (Učník, L.; Chvatík, I.; Williams, A.), s. 1-14. Contributions To Phenomenology, 76. ISBN 978-3-319-09827-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: formalisation * mathematisation * life-world * responsibility
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246666