Boháček Kryštof

Publikace ASEP

RIV ID 8548897     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0453786 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Aristotelés a Nová rétorika.
[Aristotle and the New Rhetoric.]
Aithér. Roč. 6, č. 11 (2014), s. 100-113. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Rhetoric of Aristotle * Chaim Perelman * Rhetorical Turn * The New Rhetoric * Rhetoric as philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://journal.aither.eu/data/hostedit2/userfiles/aither_11.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254532

0456151 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof - Hobza, Pavel
Aristotelés a tradice.
[Aristotle and Tradition.]
Aithér. Roč. 7, č. 13 (2015), s. 30-33. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotle's philosophical concept of tradition * tradition in Greek philosophy * tradition as a philosophical topic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256752

0472922 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Aristotelova reflexe tragického konceptu příčiny.
[Aristotle’s Reflection on the Tragic Concept of Cause.]
Aithér. Roč. 8, č. 15 (2016), s. 72-83. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: causal theory * Aristotle's philosophy of nature * Aristotle's philosophy of science - cause * chance and fate in the tragic thought * Posterior Analytics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://journal.aither.eu/data/hostedit2/userfiles/A15.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270123

0498193 - FLU-F 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Between Socrates and Stranger: How Dialogic Are Plato’s Dialogues?
Inspired by Bakhtin: Dialogic Methods in the Humanities. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2018 - (Freise, M.), s. 7-24. Studies in comparative literature and intellectual history. ISBN 978-1-61811-738-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * genres of dialogue * formal analysis * reading order of the dialogues
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290589

0481243 - FLU-F 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Der echte Freund im Phaidon.
[The true friend in Phaedo.]
For friends, all is shared: friendship and politics in ancient Greek political thought. Praha: Oikoymenh, 2016 - (Jinek, J.; Konrádová, V.), s. 74-86. Mathésis, 12. ISBN 978-80-7298-239-4; ISBN 978-80-7414-942-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * Phaedo * Republic * Homer * Greek philosophy (ancient) * Greek ancient literature * political philosophy * ancient Greece * political ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276835

0435601 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Diatribé a sofia.
[Diatribe and sophia.]
Platónův dialog Ión. Praha: Oikoymenh, 2014, s. 28-47. ISBN 978-80-7298-161-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ion * formal analysis * mimetic difference * distributive-ecstatic difference * anti-poetry * wisdom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239415

0459725 - FLU-F 2017 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Fronésis a svobodné rozhodnutí.
[Phronesis and free decision.]
Filozofia. Roč. 71, č. 5 (2016), s. 389-400. ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotle's moral psychology * Free decision * Phronesis * Proairesis * Nicomachean Ethics * Rhetoric * Alasdair McIntyre * Isaiah Berlin
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0259922
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259922

0435623 - FLU-F 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Platónovy homérovské dialogy.
[Plato's Homeric Dialogues.]
Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2014, s. 36-67. ISBN 978-80-557-0767-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Socratic dialogue * Hippias Minor * Ion * Euthyphro * Formal analysis * Chronology * Plato's criticism of Homer
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239476

0456135 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Přítel Aristotelés.
[Aristotle, the Friend.]
Aithér. Roč. 7, č. 13 (2015), s. 34-45. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotle's philosophy of friendship * Plato's philosophy of friendship * medieval philosophy of friendship
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257286

0484472 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Sókratés a smrt.
[Socrates and death.]
Platónova Obrana Sókrata. Praha: OIKOYMENH, 2016 - (Jinek, J.), s. 130-148. Mathésis, 11. ISBN 978-80-7298-228-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Apology * Formal analysis * Immortal soul * Phaedrus * Phaedo * Republic * Gorgias * Postmortal existence * Socratic position
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279631

0459827 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Tragikomický Euthyfrón: frustrace, vertikála, Homér.
[The tragicomical Euthyphro: frustration, vertical reading, Homer.]
Aithér. Roč. 7, č. 14 (2015), s. 34-55. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Euthyphro * Aleš Havlíček * Jan Patočka * vertical reading * anamnestic reading * homeric dialogues
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://hdl.handle.net/11104/0259993
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259993