Beneš Jiří

Publikace ASEP

RIV ID 9280308     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0428915 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
60 let Kabinetu pro klasická studia při Filosofickém ústavu AV ČR.
[60th Anniversary of the Institute for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the ASCR.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 136-138. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: History of Classical * Medieval and Humanist Studies in the Czech Republic * History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234153

0465688 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
Biblické a patristické zdroje Husova Kázání o pokoji a Komenského irénismu.
[Biblical and Patristic Sources of Hus' Sermo de pace and of the Comenian Irenism.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 45, 93/94 (2015), s. 33-45. ISSN 0323-2220
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * J. A. Comenius * Bohemian reformation * thinking of peace * patristic tradition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264576

0480662 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
Dagmar Čapková, nekrolog.
[Dagmar Čapková, obituary.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 46, 95/96 (2016), s. 222-224. ISSN 0323-2220
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dagmar Čapková * Comenius studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276388

0503414 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
Die Bedeutung des “Manuálník” für das Leben der Brüdergemeine.
[The Significance of the “Manuálník” for Survival of the Unity of Brethren.]
Comenius-Jahrbuch. -, č. 26 (2018), s. 173-180. ISSN 0945-313X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Manualník * Unity of Brethren * Kralice-Bible
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295256

0455969 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
Humanist Scholars on Authority of their Latin Bible Translations.
Acta Comeniana. -, č. 28/52 (2014), s. 7-21. ISSN 0231-5955
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humanism * Reformation * Latin Bible Translations * Hebrew * Greek * Erasmus of Rotterdam * Immanuel Tremellius * Santes Pagninus * Theodor Beza * Sebastian Castellio * Robert Stephanus * Philo of Alexandria
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256559

0458537 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří
J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible.
Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016 - (Goris, W.; Meyer, M.; Urbánek, V.), s. 159-168. ISBN 978-3-658-08260-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Erasmus of Rotterdam * Novum Testamentum * Latin Bibles * Kralice-Bible * Bible Translation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258831

0484277 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří
Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius.
[Philologist - what does it mean? Martin Steiner Septuagenarian.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 33-41. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Martin Steiner * biography * classical philology * Comenius studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280641

0435807 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří
Pojem harmonie u Wolfganga Ratkeho a u Jana Amose Komenského - blízké pojmy, vzdálená východiska.
[The concept of harmony in Wolfgang Ratke and in John Amos Comenius - close concepts, remote starting points.]
Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 91-96. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Ratke * education * harmony * faith * nature * language * mind * Lutheranism * Unity of Brethren
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239607

0454979 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří - Klosová, Markéta - Lelková, Iva
Signatura 1 B b.
[Signature 1 B b.]
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum, 2015 - (Beneš, J.; Dobiáš, D.; Dragoun, M.; Halama, O.; Klosová, M.; Lelková, I.; Měřička, M.), s. 31-92. ISBN 978-80-7036-448-2; 978-80-88013-15-0
Klíčová slova: manuscripts * letters * Unity if Brethren * J. A. Comenius * N. Drabicius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255649

0459467 - UCL-M 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dobiáš, Dalibor - Beneš, Jiří - Dragoun, Michal - Halama, O. - Klosová, Markéta - Lelková, Iva - Měřička, M.
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 B a 1 C.
Praha: Národní muzeum: Praha: Scriptorium, 2015. Popis 279. ISBN 978-80-7036-448-2; ISBN 978-80-88013-15-0
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985955
Klíčová slova: manuscripts * letters
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259657