Bednář Miloslav

Publikace ASEP

RIV ID 5461022     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0483053 - FLU-F 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bednář, Miloslav
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru.
[Democratic Civilization and Disinforming propaganda in Central European Geopolitical Space.]
Média a moc. Praha: Medias res, 2017 - (Žantovský, P.), s. 48-57. ISBN 978-80-87957-12-7.
[Média a moc. Praha (CZ), 02.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democratic civilization * disinforming * geopolitics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
http://www.mediasres.cz/publikace-medias-res/3014-media-a-moc.htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278492

0444662 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Demokratická podstata a filosoficko-politické základy Evropské unie jako problém.
[The Democratic Substance and Philosophical-Political Foundations of the European Union as an Issue.]
Deset let v Evropské unii: stav, zkušenosti, perspektivy. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2014 - (Ökkös, L.; Hampl, D.), s. 221-228. ISBN 978-80-86879-43-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * European Union * continental European liberalism * Thomas Garrigue Masaryk
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247188

0483441 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Filosofická a dějinná platnost Masarykovy české otázky ve světle dějin české státní ideje.
[The Philosophical and Historical Validity of Masaryk´s Czech Question in the Light of the History of the Idea of the Czech Question.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 197-211. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: T. G. Masaryk * Czech Question * Idea of Czech State * Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281524

0444214 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bednář, Miloslav
Heidegger a Hegel.
[Heidegger and Hegel.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 47-56. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hegel * Heidegger * beginning * absolute idea
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246802

0430437 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bednář, Miloslav
Jsou apologie marxismu udržitelné?
[Are the apologies of Marxism sustainable?]
Filosofický časopis. Roč. 62, č. 3 (2014), s. 417-429. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * neo-Marxism * dogmatism * freedom * ideology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235374

0505523 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Lidská práva, Evropská unie, demokracie a mezikulturnost.
[Human Rights, the European Union, Democracy and Interculturalism.]
Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2018 - (Agha, P.), s. 97-119. ISBN 978-80-200-2958-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * European Union * democracy * multiculturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297010

0438306 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Médiokracie a demokracie.
[Mediacracy and democracy.]
Médiokracie. Řitka: Medias res, 2014 - (Žantovský, P.), s. 7-13. ISBN 978-80-87957-00-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241732

0431951 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bednář, Miloslav
Odsun Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy.
[The Transfer of the Czechoslovak Germans as an Important Presupposition of Democratic and Peaceful Europe.]
Bulletin Společnosti E. Beneše. -, č. 27 (2014), s. 24-33
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Germany * Potsdam Treaty * Czechoslovakia * transfer
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236462

0490655 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bednář, Miloslav
Pohyb a řád: pokus o fenomenologickou ontologii.
[Movement and Order: an Attempt at Phenomenological Ontology.]
Praha: Togga, 2018. 336 s. ISBN 978-80-7476-127-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenological ontology * movement * order * appearing * time
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284852

0497136 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bednář, Miloslav
Smysl české existence: česká státní idea a Masarykova česká otázka.
[Meaning of the Czech Existence.]
Praha: Academia, 2018. 176 s. Společnost, 26. ISBN 978-80-200-2889-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Idea of Czech state * T. G. Masaryk * Czech question
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289724

0446279 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Sociální kritika jako problém neomarxismu.
[Social Critique as the Problem of Neo-Marxism.]
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu: polemika. Praha: Filosofia, 2015 - (Solík, M.), s. 83-93. Filosofie a sociální vědy, 52. ISBN 978-80-7007-431-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: neomarxism * social critique * freedom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248260