Bartoň Josef

Publikace ASEP

          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0438634 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bartoň, Josef
K problému sekundárního (nepřímého) tlumočení v moderním českém biblickém překladu.
[The issue of secondary (indirect) translation in modern Czech Biblical translation.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 207-216 ISSN 1804-1132
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Biblical translation * indirect translation * second-hand translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242037

0426580 - FLU-F 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bartoň, Josef
Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989.
[Five Czech Translations of the New Testament. New Testaments since the Czech Ecumenical Translation until 1989.]
Praha: Česká biblická společnost, 2013. 306 s. ISBN 978-80-87287-46-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modern Czech Biblical translation * Czech New Testament translations * Czech Biblical style
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232298

Citace, recenze
Recenze:
PETKEVIČ, V. Josef Bartoň: Pět českých novozákonních překladů. .i.Universum./i. 2014, Roč. 24, č. 3, s. 47. ISSN 0862-8238. [HODNOCENÍ]
KYSUČAN, Lubor. Moderní český biblický překlad z nové perspektivy: Josef Bartoň: Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989. Clavibus unitis [online]. 2014, č. 3 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.acecs.cz/media/cu_2014_03.pdf [HODNOCENÍ]
HRDLIČKA, J. Bartoň Josef: Pět českých novozákonních překladů (Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989). .i.Salve./i. 2014, Roč. 24, č. 4, s. 131-132. ISSN 1213-6301. [HODNOCENÍ]

0464130 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Bartoň, Josef
Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations of the New Testament.
The process of authority: the dynamics in transmission and reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016 - (Dušek, J.; Roskovec, J.), s. 337-348. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978-3-11-037694-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Bible translations * Bible translation tradition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263164

0468114 - FLU-F 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Klosová, Markéta - Nejeschleba, T. - Bartoň, Josef
Valerián Magni. O Světle mysli a jeho obraze.
[Valerian Magni: On the Light of the Mind and its Image.]
Praha: OIKOYMENH, 2016. 205 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 90. ISBN 978-80-7298-223-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Valeriano Magni * Early modern philosophy * 17th-century philosophy * Christian philosophy * rationalism * St. Bonaventure * St. Augustine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266060