Balon Jan

Publikace ASEP

RIV ID 7210140     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0438552 - FLU-F 2015 CZ eng, cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Editorial. Histories and Epistemologies of Scientific Institutions.
Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy. Roč. 36, č. 2 (2014), s. 127-128 ISSN 1804-6347
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/284
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241911

0433830 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Balon, Jan
Historická epistemologie. Obrat ke studiu institucionálních dějin.
[Historical Epistemology and the Social Sciences. The Turn to Institutional History.]
Současné přístupy v historické epistemologii. Praha: Filosofia, 2013, s. 133-155. ISBN 978-80-7007-414-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/2338
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: historical epistemology * social sciences * institutional history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238002

0468221 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Privatizovaná univerzita: o jedné další 'velké transformaci' vzdělávání.
[A Privatized University: Towards Just Another 'Great Transformation' of Education.]
Teorie vědy. Roč. 37, č. 4 (2015), s. 453-463 ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: higher education * education market * UK university reform * funding * public university * student repayment loans
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266061

0421303 - FLU-F 2014 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Balon, Jan
Socjologiczna teoria dzialania: Jej sprzecznosci i warunki prawdepodobienstwa.
[Sociological theory of Action.]
Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos, 2013 - (Mrozowicki, A.; Szlachcicowa, I.; Nowaczyk, O.), s. 116-128. ISBN 978-83-7688-118-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: theory of action * dualism * synthesis * communication * conceptual scheme
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229041

0484521 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Teorie kulturní mezery. Sociální věda a její publikum v díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.
[The Theory of Cultural Lag. Social Science and Its Audience in the Works of Thorstein Veblen and William F. Ogburn.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 57-81 ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cultural lag * social science * audience * literary technology * William F. Ogburn * Thorstein Veblen
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279741

0433690 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, Tomáš - Balon, Jan - Černý, Jindřich - Hladík, Radim - Maršálek, Jan - Šimůnek, Michal - Špelda, Daniel - Švec, Ondřej
Současné přístupy v historické epistemologii.
[Contemporary Approaches in Historical Epistemology.]
Praha: Filosofia, 2013. 251 s. ISBN 978-80-7007-414-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/2338
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: historical epistemology * philosophy of science * history of science * sociology of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237897

0438553 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, Tomáš (ed.) - Hladík, Radim (ed.) - Balon, Jan (ed.) - Maršálek, Jan (ed.)
Věda, kultura, veřejnost. Mimořádné číslo Teorie vědy.
[Science, culture, public. Supplement Issue of Theory of Science.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014. 295 s. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: science * culture * public
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241956