Balon Jan

Publikace ASEP

RIV ID 7210140     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0438552 - FLU-F 2015 CZ eng, cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Editorial. Histories and Epistemologies of Scientific Institutions.
Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy. Roč. 36, č. 2 (2014), s. 127-128. ISSN 1804-6347
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/284
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241911

0490634 - FLU-F 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Balon, Jan - Holmwood, J.
Monstrous Markets – Neo-Liberalism, Populism and the Demise of Public University.
Science and the politics of openness: here be monsters. Manchester: Manchester University Press, 2018 - (Nerlich, B.; Hartley, S.; Raman, S.), s. 303-321. ISBN 978-1-5261-0646-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: neo-liberalism * populism * public university * market
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284880

0468221 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Privatizovaná univerzita: o jedné další 'velké transformaci' vzdělávání.
[A Privatized University: Towards Just Another 'Great Transformation' of Education.]
Teorie vědy. Roč. 37, č. 4 (2015), s. 453-463. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: higher education * education market * UK university reform * funding * public university * student repayment loans
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266061

0484521 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Teorie kulturní mezery. Sociální věda a její publikum v díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.
[The Theory of Cultural Lag. Social Science and Its Audience in the Works of Thorstein Veblen and William F. Ogburn.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 57-81. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cultural lag * social science * audience * literary technology * William F. Ogburn * Thorstein Veblen
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279741

0438553 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, Tomáš (ed.) - Hladík, Radim (ed.) - Balon, Jan (ed.) - Maršálek, Jan (ed.)
Věda, kultura, veřejnost. Mimořádné číslo Teorie vědy.
[Science, culture, public. Supplement Issue of Theory of Science.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014. 295 s. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: science * culture * public
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241956