Storchová Lucie

Publikace ASEP

RIV ID 1935755          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0438773 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Činátl, K. - Horníčková, K. - Horský, J. - Ira, J. - Řezníková, Lenka - Storchová, Lucie - Šima, K. - Urbánek, Vladimír - Voříšek, M.
Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
[Figurations of Memory. Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]
Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * cultures of remembrance * sites of memory * identities * memory * media * musealisation * festivities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242138

0437873 - FLU-F 2015 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Balík, Vojtěch (ed.) - Čapková, D. (ed.) - Schifferová, Věra (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Storchová, Lucie (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 1 = Part 1, Europae lumina. Panegersia. Panaugia.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/1. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 1, To the Lights of Europe. The Universal Awakening. The Way of Universal Light.]
Praha: Academia, 2014. 379 s. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * Czech philosophy – 17th century * social transformation - Europe - 17th century * pansophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241369

0484155 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
Bezženství kněské? Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615–1617).
[Bezženství kněské? A Polemic on the Marriage of Priests between Adam Klemens Plzeňský and Vojtěch Scipio Berlička (1615–1617).]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 181-210. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: celibacy * early modern * Bohemian Lands * confessional struggle * Jesuits * Utraquism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280637

0433651 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Storchová, Lucie
Matthaeus Collinus a jeho Specimen studii ac laborum (1557). Excerptové a moralizující čtení antických textů v literárním poli pražské univerzity.
[Matthaeus Collinus and his Specimen studii ac laborum (1557). Excerpt and moralistic reading of ancient texts in the literary field of the Prague University.]
Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Roč. 34, Supplementum 1 (2014), s. 315-333. ISSN 1803-9561
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Renaissance humanism * Neo-Latin literature * Czech Lands * intertextuality * moral philosophy * Philipp Melanchthon * Homer * Vergil
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237838

0501947 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
Melanchthonský koncept tzv. osudových period u Martina Rakovského a českých humanistů.
[Melanchthon’s “fatal periods” reapplied: The case of Martin Rakovský and Bohemian humanists.]
Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018 - (Frimmová, E.; Kohútová, M.), s. 121-147. ISBN 978-83-8111-083-9
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humanism * Czech lands * Reformation * Melanchthon * Historiography * Chronology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293911

0443763 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
Od praxe k příběhu. Nacionální narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století.
[From practice to story. National narativization of Comenius at the turn of the 18th and 19th centuries.]
Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 25-54. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cultural memory * ritual * literature * Bohemian Lands * Enlightenment * nationalism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246444

0443764 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
Předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a dělnictva? K absenci ambivalentních a polyvalentních forem vzpomínání na Komenského v textech českých emancipačních hnutí druhé poloviny 19. století.
[A forerunner of the rational emancipation of the female sex and the working class? On the lack of polyvalent or ambivalent forms of remembrance in the texts produced by modern Czech emancipatory movements.]
Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 161-175. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cultural memory * Comenius * Czech Lands * 19th-century * feminism * socialism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246445

0448228 - FLU-F 2016 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Storchová, Lucie
The 'Apostle' of Renaissance Humanism in Moravia? Re-Figuring Augustinus Olomucensis in Modern Czech Historiography.
Augustinus Moravus Olomucensis. Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). Budapest: Hungarian Academy of Science; National Széchényi Library, 2015 - (Ekler, P.; Kiss, G.), s. 149-156. ISBN 978-963-200-636-9.
[International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). Budapest (HU), 13.10.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanism * Moravia * cultural transfer
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249999

0439833 - FLU-F 2015 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
The Role of (Trans)National (Meta)Narratives in Representations of Cultural Transfers. The Case of European and Bohemian Renaissance Humanism(s).
Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800. Opava: Silesian University in Opava, 2014 - (Čapská, V.; Antonín, R.; Čapský, M.), s. 35-75. ISBN 978-80-7510-128-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Renaissance humanism * modern historiography * representations of cultural transfers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243032

0469837 - FLU-F 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Storchová, Lucie
'The tempting girl, I know so well': Representations of Gout and the Self-Fashioning of Bohemian Humanist Scholars.
Early Science and Medicine. Roč. 21, č. 6 (2016), s. 511-530. ISSN 1383-7427
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemian Lands * humanism * Neo-latin poetry * gout * representation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 0.317, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268374

0428585 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Storchová, Lucie
Vědecké reprezentace renezančního humanismu a utváření kolektivních kulturních identit.
[Scholarly Representations of Renaissance Humanism and Making of Cultural Identities.]
Česká literatura. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 276-286. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Renaissance humanism * representations * national identity * 19th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233911