z

Řezníková Lenka

Publikace ASEP

Další varianty jména: Bártová, Lenka
RIV ID 2278596          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 14

0438773 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Činátl, K. - Horníčková, K. - Horský, J. - Ira, J. - Řezníková, Lenka - Storchová, Lucie - Šima, K. - Urbánek, Vladimír - Voříšek, M.
Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
[Figurations of Memory. Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]
Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * cultures of remembrance * sites of memory * identities * memory * media * musealisation * festivities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242138

0501245 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Řezníková, Lenka
Ad majorem evidentiam: literární reprezentace “zřejmého” v textech J. A. Komenského.
[Ad majorem evidentiam: Literary Representations of Obviousness in the Works of Johann Amos Comenius.]
Praha: Filosofia, 2018. 255 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 18. ISBN 978-80-7007-556-2
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early modern period * Johann Amos Comenius * obviousness * evidentia * knowledge * rhetorics * epistemology * textual practices
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293493

0467392 - FLU-F 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Řezníková, Lenka
Beyond Ideology: Representations of the Baroque in Socialist Czechoslovakia As Seen Through the Media.
Journal of Art Historiography. Roč. 8, 15 December (2016), s. 1-23. E-ISSN 2042-4752
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: representations of the Baroque * Czech art history 1948-1989 * media * documentary * exhibition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/reznikova.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265498

0451364 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Řezníková, Lenka
Biografie jako textová a sociální praxe. Ke konjunktuře žánru na prahu moderny.
[Biography as textual and social practice. The boom of the genre on the threshold of modernity.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 12, č. 1 (2015), s. 92-117. ISSN 1214-7249
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: biography * 19th century * subject * literary genre
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252560

0484481 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka
Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury.
[Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 77-102. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: censorship * literary regulation * early modern literature * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280643

0483747 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
[Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280635

0438044 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Řezníková, Lenka
Geografická evidence a sociální imaginace hranice. Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století.
[The Geographical Evidence and Social Imagination of the Border. Representation of the Borderline in the Reflexion of J. A. Comenius.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 11, č. 2 (2014), s. 221-236. ISSN 1214-7249
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: space * imagination of the space * exile
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241532

0489377 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Řezníková, Lenka
Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku.
[Borders as a Social Institution and Cartographic Category in the Early Modern Conception of Space: On the Contemporary Research of the Space and Border in the Early Modern Ages.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 115-131. ISSN 0323-2220
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Borders * Cartography * Forensic Cartography * Early Modern Period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283803

0438046 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka
Identita/Alterita.
[Identity/Alterity.]
Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 233-243. ISBN 978-80-87271-87-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * concepts of identity * historical writing since 1945
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241533

0472442 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Řezníková, Lenka
K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku.
[On the Rhetorical and Emirical Evidence in Early Modern Thought.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 13, č. 2 (2016), s. 195-210. ISSN 1214-7249
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Rhetorical Evidence * Early Modern Thought * J. A. Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269746

0442353 - FLU-F 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Řezníková, Lenka
Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí.
[Literary modernism and the truth behind hoaxes. The symbolist conception of hoaxes between gnoseological enthusiasm and epistemological scepticism.]
Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014 - (Piorecká, K.; Hrdina, M.), s. 38-44. ISBN 978-80-200-2344-5.
[Plzeňské sympozium k problematice 19. století /33/: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 21.02.2013-23.02.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mystification * empirical evidence * epistemology * literary modernism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245184

0443762 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka
Paměť a text. Literární reprezentce Komenského a jejich mnemonické aspekty.
[Memory and text. Literaty representations of Comenius and their mnemonic aspects.]
Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 253-287. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cultural memory * literature * Bohemian Lands * nationalism * intertextuality * biography * censorship * literary canon * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246446

0438045 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka
Prostor.
[Space.]
Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 36-45. ISBN 978-80-87271-87-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: space * spatial turn * historical writing since 1945
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241552

0486180 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka - Urbánek, Vladimír
Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen.
[Words and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern knowledge * encyclopaedism * lexicography * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281040