Chodějovský Jan

Publikace ASEP , Archiv AV ČR (od r. 2006 pod Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Druhy dokumentů: Článek v odborném periodiku, Článek v impaktovaném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.), Konferenční sborník (mezinárodní konf.), Konferenční sborník (lokální konf.), Recenze, Překlad, Elektronický dokument, Patent, Užitný a průmyslový vzor, Prototyp, funkční vzorek, Normy a směrnice, Specializovaná mapa, Certifikovaná metodika, Software, Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno, Výzkumná zpráva, Dizertace, Uspořádání akce, Interní tisk, Článek v novinách, Abstrakt, Ostatní výsledky
Období: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 12.11.2019 v 05:11:53

0122992 - A-Z 20000006 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Brádlerová, Daniela - Ďurčanský, Marek - Dragoun, M. - Franc, Martin - Chodějovský, Jan - Kodera, Pavel - Rataj, T. - Ratajová, J. - Široký, R. - Velek, L.
Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 1999-2000.
[Selective Review on Literature for Cultural History from Years 1999-2000.]
Kuděj. Roč. 2, č. 2 (2000), s. 78-86. ISSN 1211-8109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021260

0123287 - A-Z 20033041 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dohnal, M. - Ďurčanský, Marek - Franc, Martin - Chodějovský, Jan - Jíšová, K. - Rataj, T. - Ratajová, J. - Schwaller, J. - Velek, L.
Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2001-2002.
[Selected Literature on Cultural History in 2001-2002.]
Kuděj. Roč. 5, č. 1 (2003), s. 85-95. ISSN 1211-8109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: cultural history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021554

0123306 - A-Z 20033061 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Antonín Frinta.
Akademický bulletin AV ČR. č. 2 (2004), s. 13. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021573

0123303 - A-Z 20033058 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Emil Svoboda (2. 10. 1878 - 19. 8. 1948).
Akademický bulletin AV ČR. č. 1 (2003), s. 25. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.kav.cas.cz/press/stranky/archiv/ab/2003/1/svoboda.htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021570

0000539 - A-Z 2006 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Jan Máchal. 25. 10. 1855 - 3. 11. 1939.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 2 (2005), s. 17. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history of slavonic studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0017765

0022288 - A-Z 2006 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Oleksandr Mychajlovyč Kolessa.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 10 (2005), s. 29. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history of philology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0111042

0030296 - A-Z 2006 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chodějovský, Jan
Poznámky – komentáře – polemiky; Zpráva - 11. ústecké kolokvium Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století.
[Notations – Comments – Polemics; Notice – 11th Workshop in Ústí nad Labem: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století.]
Kuděj. Roč. 5, č. 2 (2003), s. 114-115. ISSN 1211-8109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: cultural history * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0120048

0030298 - A-Z 2006 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chodějovský, Jan
Poznámky - komentáře - polemiky. Zpráva - Pražské sympozium k dějinám stravování.
[Notations – Comments – Polemics; Notice – Pražské sympozium k dějinám stravování.]
Kuděj. Roč. 6, č. 1 (2004), s. 105-107. ISSN 1211-8109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: cultural history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0120050

0030301 - A-Z 2006 CZ cze R - Recenze
Chodějovský, Jan
[Recenze].
[[Review].]
[Hauner, Milan; Ďurčanský, Marek; Podaný, Václav; Šulc, Michal.: Formování československého zahraničního odboje v letech 1938-1939 ve světle svědectví Jana Opočenského. - Praha, 2000. 372 s]. Trend politiky, vědy, kultury, společnosti. Roč. 8, č. 3 (2001), s. 26
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: Czechoslovakia * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0120053

0123141 - A-Z 20013251 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Růžena Vacková.
Akademický bulletin AV ČR. č. 10 (2001), s. 7. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021409

0030261 - A-Z 2006 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chodějovský, Jan
Sorabika v osobním fondu Adolfa Černého, uloženém v Archivu Akademie věd ČR.
[Documents related to Lusatia in the personal archive file of Adolf Černý, stored in the Archive of the Czech Academy of Sciences of the Czech republic.]
Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005 - (Kaleta, P.; Martínek, F.; Novosad, L.), s. 53-60. ISBN 80-86495-28-0.
[Praha a Lužičtí Srbové. Mezinárodní vědecká konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. Praha (CZ), 25.11.2004-26.11.2004]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: Lusatian Sorbs * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0120020