Reissigová Jindra

Přehled periodik

RIV ID 4683463
Indikátory jsou k dispozici pouze do roku 2018
Název periodika 2015
počet
2016
počet
2017
počet
2018
počet
Brain and Language (ISSN 0093-934X) 1 0 0 0
Central European Journal of Public Health (ISSN 1210-7778) 0 0 0 1