Marvan Tomáš

Přehled periodik

RIV ID 3936414
Indikátory jsou k dispozici pouze do roku 2018
Název periodika 2015
počet
2016
počet
2017
počet
2018
počet
Consciousness and Cognition (ISSN 1053-8100) 0 0 1 0
Frontiers in Psychology (ISSN 1664-1078) 0 0 0 1