Lhoták Martin

Projekty

RIV ID 8051569

Nalezeno záznamů: 11

GA AV ČR

2ET200830526
Digitální knihovna Akademie věd ČR

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin
Období řešení projektu: 2005-2009

1ET200190513
DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna

Příjemce: Matematický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rákosník Jiří; Lhoták Martin
Období řešení projektu: 2005-2009

GA MK

DC06P02OUK002
Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin
Období řešení projektu: 2006-2010

DC08P02OUK008
Evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin
Období řešení projektu: 2008-2011

DF12P01OVV002
Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin
Období řešení projektu: 2012-2015

DG16P02R044
ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin; Duda Martin; Fojtů Andrea; Hutař Jan; Melichar Marek; Nezbedová Martina; Pavelka Miroslav; Pokorský Jan; Pšenička Michal; Šlapáková Ivana
Období řešení projektu: 2016-2020

DG16P02B039
INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lečbychová Olga; Krupičková Šárka; Novák David; Gergelová Barbora; Suchomelová Marcela; Chvatík Ivan; Lhoták Martin; Duda Martin; Šlapáková Ivana; Pavelka Miroslav; Roháček Jiří; Marešová Jana; Malínek Vojtěch
Období řešení projektu: 2016-2020

DG123
Pokus 2ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin; Duda Martin; Fojtů Andrea; Hutař Jan; Melichar Marek; Nezbedová Martina; Pavelka Miroslav; Pokorský Jan; Pšenička Michal; Šlapáková Ivana
Období řešení projektu: 2016-2020

DG18P02OVV032
Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)

DG18P02OVV002
RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Lhoták Martin; Duda Martin; Foltýn Tomáš; Křížová Jana; Nezbedová Martina; Šlapáková Ivana; Šťastný Pavel
Období řešení projektu: 2018-2022
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

GA MŠk

LM2018101
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pezlar Ivo; Holý Martin; Lhoták Martin; Prošek Martin
Období řešení projektu: 2019-2022
Obor OECD: General literature studies