Knihovna AV ČR

Souborný katalog AV ČR, báze KNA01, záznam číslo 001233797


Celý název: Ženské listy
Nakladatel. údaje: Praha : Ženský výrobní spolek český : Fr. A. Urbánek, [1873-1923]
Autorská odpovědnost: Flajšhansová, Jindřiška, 1868-1931; Krásnohorská, Eliška, 1847-1926; Lužická, Věnceslava, 1835-1920; Moudrá, Pavla, 1861-1940; Nevšímalová, Krista, 1854-1935; Sekanina, František, 1875-1958; Urbánek, František Augustin, 1842-1919; Šárecká, Maryša, 1890-1958; Ženský výrobní spolek český 000061050
Všeobecná pozn.: Nakladatel: Roč. 1-2 (1873-1874) Fr. A. Urbánek -- Roč. [3], 5-13, 15-23, 25-30, 32-39 (1875, 1877-1885, 1887-1895, 1897-1902, 1904-1911) Ženský výrobní spolek český, Odpovědnost: Roč. 1 - roč. 2, č. 4 (1873-74) za red. odpověden Fr. A. Urbánek, hl. spoluprac. V. Lužická, Odpovědnost: Roč. 2, č. 5-12 (1874) za red. odpověden Fr. A. Urbánek, pořádá výbor Ženského výrobního spolku českého, Odpovědnost: Roč. 20-23, 25-30 a roč. 32, č. 1-6 (1892-95, 1897-1902, 1904) red. Eliška Krásnohorská-Pechová, Odpovědnost: Roč. 32, č. 7 - roč. 39 (1904-1911) red. Eliška Krásnohorská-Pechová, hl. spoluprac. Krista Nevšímalová, Odpovědnost: Roč. 40-41, 43-47 (1912-19) red. Jindř. Flajšhansová, Odpovědnost: Roč. 5-13, 15-19 (1877-85, 1887-91) red. Eliška Pechová-Krásnohorská, Odpovědnost: Roč. 51, č. 1-2 (1923) red. Maryša Šárecká-Radoňová a Pavla Moudrá, Odpovědnost: Roč. 51, č. 3-12 (1923) red. Jindřiška Flajšhansová a František Sekanina, Odpovědnost: Roč. [3] (1875) red. Eliška Krásnohorská, Podnázev: roč. 1 - roč. 2, č. 4 (1873-74) Časopis pro záležitosti žen a dívek českoslovanských; - roč. 2, č. 5-12 (1874) Časopis k šíření vzdělanosti mezi paními a dívkami českoslovanskými; - roč. 9-13 (1881-85) Orgán pro vzdělání žen a dívek českoslovanských, Příl.: roč. 5 (1877) Sedmá výroční zpráva Ženského výrobního spolku českého v Praze za rok 1877. 1878; - roč. 6 (1878) Osmá výroční zpráva Ženského výrobního spolku českého v Praze za rok 1878. 1879; - roč. 25, č. 12 (1897) Příloha Ženských listů vydaná na paměť padesátých narozenin Elišky Krásnohorské; - roč. 40-41, 43-47, č. 1-12 (1912-19) Práce, Vydavatel: Roč. 1-2 (1873-74) Fr. A. Urbánek, Vydavatel: Roč. 30, 32-41, 43-47 (1902, 1904-19) Ženský výrobní spolek český v Praze
Předmět: literatura, osvěta
Žánr a forma: časopisy
Dokument lze získat přímo v katalogu.