Knihovna AV ČR

Souborný katalog AV ČR, báze KNA01, záznam číslo 001103536


Celý název: Metoda reprezentativního příkladu ve výuce fyziky = The method of representative example in teaching physics / Milan Rojko.
Autor: Rojko, Milan, 1934-
Údaje fyz. popisu: il.
Kód jazyka: cze
Abstrakt: Článek popisuje metodu výuky, která kotví fyzikální poznatky v konkrétním reprezentativním příkladu vycházejícím z reálného pokusu a jeho heuristicky pojatém rozboru., A teaching method is described which anchors physical knowledge in a particular representative example, based on a real experiment and its heuristically conceived analysis.
Předmět: fyzika, physics, physics, physics
Žánr a forma: referáty, papers
Zdrojový dokument: Československý časopis pro fyziku 0009-0700 Sv. 62, č. 5-6 (listopad 2012), s. 341-345 62:5-6<341
Bibliogr.: Obsahuje seznam literatury
Dokument lze získat přímo v katalogu.