Výstava

KAZATEL – UČENEC – KACÍŘ
Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století

2. 11. 2015–30. 6. 2016, studovna Knihovny AV ČR
pondělí–pátek, 9–19 hod., vstup zdarma

Přestože existovaly snahy zamezit vzniku Husova kultu, krátce po kostnické exekuci se začala vyobrazení Mistra objevovat v různých formách výtvarného umění, knižní ilustraci nevyjímaje. V průběhu staletí se ustálilo několik typů zobrazení, které do velké míry formují naši představu o vzhledu Jana Husa dodnes. Cílem výstavy je představit co možná nejúplnější přehled vyobrazení českého reformátora ve starých tiscích 15.–18. století. Návštěvník tak bude mít možnost vytvořit si bližší představu, jak se Husova ikonografie v knižní ilustraci vyvíjela.

 

(Kašpar Royko, Hystorye Welikého Sněmu Kostnického …, Praha, Jan Josef Diesbach 1785; z historického fondu Národní knihovny ČR)

 

DOPROVODNÉ PŘEDNÁŠKY

 

Tvůrčí postupy iluminátora tzv. Bible Martinické pohledem autora faksimile prvního českého vyobrazení M. Jana Husa

 • Mgr. David Frank, ak. mal., restaurátor
 • 2. 11. v 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Renomovaný český restaurátor, specializující se na středověké rukopisy, jehož tvorbu znají návštěvníci výstav např. ze dvou výstavních akcí (Vyšehradský kodex v Klementinu, benediktini ve Valdštejnské jízdárně), zavzpomíná na svoji práci nad rukodělnými kopiemi několika stran z latinské bible ze 30. let 15. století, unikátní velkou iniciálou Stvoření s připojeným výjevem upálení M. Jana Husa. Právě toto výjimečné vyobrazení bylo podnětem nejen k digitalizaci celé knihy, ale též k pořízení věrného faksimile, při němž pan Frank odhaloval práci dávného kolegy – použité barvy, tahy štětcem, kompozici. Posluchači se budou moci přesvědčit o výsledné kvalitě vytvořeného faksimile a poznat restaurátorské pomůcky, kopírující ty, s nimiž pracovali středověký umělec i písař.
 • Na přednášku je nutná registrace.

Ikonografie Mistra Jana Husa v českém a evropském umění

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK
 • 3. 11. v 15.30 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Přednáška bude věnována přehledu ikonografie Mistra Jana Husa ve výtvarném umění v Čechách i v evropském kontextu od poloviny 15. až do konce 16. století.
 • Na přednášku je nutná registrace.

Jan Hus jako kazatel

 • Mgr. Pavel Soukup, Ph.D., vědecký tajemník Centra medievistických studií
 • 9. 11. v 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Přednáška bude věnována klíčovému aspektu Husovy veřejné činnosti – jeho kázání. Husovo působení v Betlémské kapli se stalo výchozím bodem jeho kariéry. Jeho věhlas jako kazatele mu otevřel cestu k vybudování zájmové skupiny, která vyrostla v protestní hnutí a po Husově smrti se dala na cestu revolty a revoluce. Jak Jan Hus dokázal strhnout své posluchače? Jaké další prostředky „mediální prezentace“ využíval? A mohou nám vlastně dochované prameny říci něco o podobě Husových kazatelských vystoupeních?
 • Na přednášku je nutná registrace.

Jan Hus jako apokalyptický prorok?

 • Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D., odborná pracovnice Centra medievistických studií
 • 10. 11. v 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Husitské reformní myšlení bylo výrazně formováno apokalyptickou rétorikou, což v mnohém přispělo k radikalizaci celého hnutí. V procesu šíření a dalšího působení radikálně reformních myšlenek, formulovaných v apokalyptických obrazech, byla bezpodmínečně nutná postava „proroka“, tedy toho, kdo našel a pro soudobou veřejnost srozumitelně formuloval spojitost mezi biblickým poselstvím a aktuálními událostmi, pojímanými tak jako naplňující se proroctví. Přednáška se zaměří na otázku, do jaké míry se do této role stylizoval sám Jan Hus, resp. v jak velké míře mu byla tato role přisuzována jeho současníky a následovníky. Zohledněn bude koncept „apokalyptického proroka“, jejž husitští autoři převzali od svých učitelů, v českém prostředí zejména od Matěje z Janova, stejně jako zahraniční inspirace.
 • Na přednášku je nutná registrace.

Vyobrazení Jana Husa v iluminovaných rukopisech a starých tiscích

 • Mgr. Martina Šárovcová, PhD., Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i
 • 12. 11. v 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Přednáška bude věnována ikonografii Jana Husa v 15. a 16. století. Bohatá obrazová prezentace představí proslulé i méně známé portréty Jana Husa a vyobrazení jeho mučednické smrti z iluminovaných rukopisů a starých tisků.
 • Na přednášku je nutná registrace.