Týden vědy a techniky 2018

 

Srdečně Vás zveme do Knihovny AV ČR  na 18. ročník festivalu Týden vědy a techniky!

Podívejte se, jaký program jsme pro Vás připravili. Vstup na vše je tradičně zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)

 


 

Program

 


 

Knihovna na zkoušku

Rozdáváme jednodenní vstupenky zdarma!

Můžete se třeba jen porozhlédnout a vychutnat si zblízka jedinečnou architekturu naší studovny.

Se vstupenkou ale zároveň získáváte i oprávnění využít některé z knihovních služeb. Do studovny si třeba můžete vypůjčit knihy, k dispozici vám bude WiFi připojení k internetu nebo samoobslužný skener k použití zdarma. V odpočinkové místnosti najdete kromě kávy a automatu na občerstvení také fotografie dokumentující stav knihovny po výbuchu plynu v roce 2013.

Místo konání: Knihovna AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)

Termíny: pondělí 5. 11. až pátek 9. 11. 2018, vždy od 9 do 19 hod.

Předchozí rezervace není nutná – můžete přijít kdykoliv během otevírací doby knihovny (9–19 hod.). Vstupenku Vám vystavíme na místě. Upozorňujeme ale, že pro získání jednodenní vstupenky je nutné předložit platný doklad totožnosti a ve formuláři uvést jméno, bydliště a datum narození.

Kontakt: Mgr. Jana Grillová, tel. 221 403 254, e-mail grillova@knav.cz

 


Seznamte se s Knihovnou Akademie věd ČR

Představíme vám jednu z největších odborných knihoven v České republice a dozvíte se o našich službách i projektech, na kterých se podílíme. Zároveň nahlédnete do historie reprezentativní budovy AV ČR, ve které sídlíme.

Můžete si vybrat prohlídku s výkladem převážně o historii (budovy, AV ČR, knihovny) nebo se můžeme více soustředit na současné služby, elektronické informační zdroje a činnost knihovny v rámci ČR a zahraničí. Nemusíte být akademik, vědec ani badatel.

Přijďte se seznámit!

Místo konání: Knihovna AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)

Termíny:

 • pondělí 5. 11., 17:00 nebo termín na objednávku
 • úterý 6. 11., 17:00 nebo termín na objednávku
 • středa 7. 11., 17:00 nebo termín na objednávku
 • čtvrtek 8. 11., 17:00 nebo termín na objednávku
 • pátek 9. 11., 12:00 nebo termín na objednávku

Kontakt: Mgr. Jana Grillová, tel. 221 403 254, e-mail grillova@knav.cz

 


 

Exkurze do světa digitalizace aneb cesta knihy z regálu až na internet

Víte, jak funguje depozitář, který dokáže pojmout téměř 37 000 kilometrů knih?
Tušíte, co všechno se musí stát, aby se z tištěných knih staly elektronické?
Chcete zjistit, co najdete v Digitální knihovně Akademie věd ČR a jak se k tomu dostanete?
Věříte tomu, že existuje digitální knihovna rukopisů, inkunábulí, raně novověkých tisků, map, listů a dalších historických dokumentů?

Ukážeme vám cestu knihy z regálu až na internet.
Přijďte objevit svět digitalizace do Digitalizačního centra a depozitáře Knihovny AV ČR.

Místo konání: Knihovna AV ČR, 9. května 26, Jenštejn, Praha-východ (mapa)

Termíny: pondělí 5. 11. až pátek 9. 11. 2018 – přesný termín je nutné si předem domluvit

Kontakt: Mgr. Martina Nezbedová, tel. 286 851 955, e-mail digitalizace@knav.cz

 


 

Kniha jako komunikační médium v raném novověku:
cyklus knihovědných přednášek

 

Od krátkých utajovaných zpráv k prvním novinám. Zpravodajství od pozdního středověku do 17. století

 • Jakým způsobem se předávaly zprávy ve středověku? Kdy vznikly první noviny, komu byly určeny a jak vypadaly? Proč se značná část novin psala až do poloviny 17. století ručně, ačkoliv existoval knihtisk? Jaké byly možnosti propagandy a pro co se snažili vydavatelé novin nadchnout své čtenáře v 16. či 17. století? Na tyto otázky a mnoho dalších odpoví přednáška s prezentací mnoha zpravodajských pramenů, jež dosud ležely ukryté v českých i zahraničních archivech.
 • Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, Historický ústav)
 • Místo konání: Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)
 • Termín: pondělí 5. 11. 2018 od 17 hod.
 • Spolupořadatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Na přednášku je nutná registrace.

 

„Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb alba amicorum

 • Cesty za vzděláním včetně tzv. kavalírských cest, rozvíjené od 2. poloviny 16. století, umožnily vznik nejen cestovních deníků, ale i památníků, označovaných nejčastěji jako štambuchy či alba amicorum. Rukopisy se postupně rozšířily v řadě evropských zemí a kromě aristokratických a měšťanských studentů zasáhly i další skupiny osob, včetně žen. Jejich vývoj pak v poněkud pozměněné podobě pokračoval až v podstatě do současnosti.
 • Přednášející: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, Ústav archivnictví a pomocných věd historických)
 • Místo konání: Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)
 • Termín: středa 7. 11. 2018 od 17 hod.
 • Spolupořadatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Na přednášku je nutná registrace.

 

Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války

 • V letech 1646 a 1648 odvezla švédská vojska z českých zemí více než 25 tisíc knih. Knižní sbírky zabavené v Praze, Mikulově a Olomouci přitom patřily k těm nejvýznamnějším v českých zemích předbělohorské doby. Jaké byly osudy těchto knih v dalších staletích a kolik z nich se dochovalo do dnešních dnů?
  Přednáška při příležitosti první veřejné prezentace nového webového portálu mapujícího dosavadní výzkumy švédské knižní kořisti.
 • Přednášející: PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
 • Místo konání: Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)
 • Termín: čtvrtek 8. 11. 2018 od 17 hod.
 • Na přednášku je nutná registrace.

 


Knihovna snů aneb Informace / manipulace / cenzura: 1918–2018

Knihovna snů je celodenní akce s dopoledním programem pro děti a odpolední sérií přednášek pro dospělé. Letošní „osmičkový rok“ jsme se rozhodli věnovat literatuře a informacím, resp. jejich využívání, zneužívání, manipulaci a cenzuře. Knihovna poskytuje kvalitní literaturu a ověřené informace – kde jinde tedy hovořit o tématu, které zůstává aktuální už od vzniku republiky?

Podrobný program najdete na www.knihovna-snu.cz.

Místo konání: Knihovna AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)

Termín: sobota 10. 11. 2018 od 11 do 22 hod.

PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

 • od 18 hod. diskuzní setkání
  2018: (Dez)informace, manipulace, cenzura
  Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. (Katedra politologie, FSS MU)
  PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  Mgr. Josef Šlerka (Studia nových médií, FF UK)

V RYTMU SWINGU

 • od 20 hod.
  Taneční exhibice, minikurz swingového tance a tančírna
  Swing Busters

PROGRAM PRO DĚTI