Týden vědy a techniky 2012

Knihovna je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Více informací »

Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v ČR.
12. ročník představí vědu v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci a na mnoha dalších místech. Program celého festivalu najdete na jeho stránkách.

 

 

Také Knihovna AV ČR pro Vás jako každý rok připravila program. Letos bude obzvlášť nabitý.
Těšíme se na vás!

Program Týdne vědy a techniky v Knihovně AV ČR

Zdarma vstup do knihovny a soutěž o roční čtenářský průkaz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
(platná pouze od 1. do 15. 11. 2012)

Zdarma jednodenní vstup do studovny s možností využití prezenčního fondu

Opravňuje návštěvníka k:

 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).
 • (Více informací o podmínkách jednodenního vstupu mimo Týden vědy a techniky najdete zde.)

Zdarma jednodenní vstup (120 min.) do počítačové studovny

Opravňuje návštěvníka k:

 • využití výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut,
 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).
 • (Více informací o podmínkách jednodenního vstupu do počítačové studovny mimo Týden vědy a techniky najdete zde.)

 

Soutěž o získání ročního čtenářského průkazu včetně vzdáleného přístupu

 • Soutěž byla ukončena. Výhercům gratulujeme!

 

 

Knihovna snů aneb Od soumraku do úsvitu v Knihovně AV ČR

Bojíte se v noci na hřbitově? Noc před Dušičkami přijďte raději do Knihovny AV ČR!

Knihovna bude pro všechny otevřena nonstop 34 hodin od 1. 11. 2012 (od 9 hod.) do 2. 11. 2012 (do 19 hod.).

Co můžete očekávat?

 • Vstup zdarma
 • Služby knihovny ve studovně po celou dobu v normálním provozu
 • Naučná stezka knihovnou
 • Prohlídka knihovny s výkladem (bez nutnosti předchozí dohody)
 • Vstřícný a milý personál

A to ještě není zdaleka vše!

 • od 18.00 – autorské čtení a autogramiáda spisovatele Ivana Krause
 • od 20.00 – přednáška „Osvícený“ spánek, don Quijote a skřivánci a sovy (prof. H. Illnerová)
 • od 21.30 – vystoupení skupiny Jazz Corporation (žáci Základní umělecké školy Jana Hanuše)
 • od 23.00 – promítání filmu Příběh nemocné duše

Není nutné se registrovat – prostě přijďte.

Podrobné informace o programu najdete na https://knihovna-snu.cz/rok-2012/

 

Exkurze

Exkurze s výkladem ve studovně Knihovny AV ČR

Jednotlivcům i skupinám nabízí Knihovna AV ČR možnost exkurze s výkladem ve své historické dvoraně – studovně KNAV.

Návštěvu je nutné předem dojednat:
PhDr. Jana Matoušová, tel. 221 403 208, matousova@knav.cz

Když skenují roboti

V Digitalizačním centru Knihovny AV ČR kromě jeho zaměstnanců skenuje také jeden robot. Využijte unikátní příležitost seznámit se s moderním robotickým skenerem Treventus SR301, který je schopen bez lidské pomoci naskenovat až 2.500 stránek za hodinu. V České republice je v současné době v provozu pouze několik těchto skenerů pracujících na principu podtlaku vzduchu. V rámci exkurze budou návštěvníci seznámeni i s ostatními částmi digitalizačního pracoviště, jenž ročně naskenuje, opatří metadaty a zpřístupní cca 616 000 stran.

Digitalizační centrum KNAV, Jenštejn 26, Praha-Východ

Předchozí dohoda termínu nutná:
Kontakt: Michal Pšenička, tel. 286 851 955, digitalizace@knav.cz

 

Přednášky o informačních zdrojích, e-knihách, povodních a digitalizaci

Informační zdroje pro studenty středních a vysokých škol

 • čtvrtek 1. 11. 2012, 15 hod., počítačová studovna KNAV
 • Přednáší Mgr. Iva Burešová (Knihovna AV ČR)
 • Knihovna AV ČR zpřístupňuje pro své uživatele kromě tištěných knih a časopisů také velké množství elektronických informačních zdrojů – obsahově jsou pokryty všechny obory. Blíže se podíváme, kde informace hledat, jak je nalézt a jak nalezené informace citovat.
 • Prezentace přednášky (aktuální k 1. 11. 2013)

Účastníci přednášky získají zdarma čtenářský průkaz na půl roku!
Registrace na přednášku je nutná!

Jak se zachraňují knihy po povodních

 • pátek 2. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší Bc. Martina Nezbedová (Knihovna AV ČR)
 • Je to právě deset let po velkých povodních, které v roce 2002 zasáhly kromě Prahy i většinu ČR a znehodnotily desítky tisíc knih, archiválií a dalších dokumentů. Knihovna AV ČR tehdy zahájila aktivní pomoc při zachraňování poškozených materiálů – ty byly nejprve zmraženy a poté postupně čištěny a dezinfikovány ve vlastním zařízení knihovny. Dalším krokem bylo převedení knih do digitální podoby, kdy se nejprve naskenovaly a pak pro lepší čitelnost upravily speciálním softwarem, který si umí poradit i s pokroucenými listy. Digitalizované knihy byly následně uloženy ve speciálních úložištích. Digitalizace je jednou z ochran knih před jejich ničením a zároveň umožňuje rozsáhlé zpřístupnění knih čtenářům a badatelům.
 • Prezentace přednášky

Účastníci přednášky získají zdarma čtenářský průkaz na půl roku!
Registrace na přednášku je nutná!

E-čtení v Knihovně Akademie věd (úvod do světa elektronických knih významných zahraničních nakladatelů studijní a vědecké literatury)

 • středa 7. 11. 2012, 15 hod., počítačová studovna KNAV
 • Přednáší T. Jandera a K. Kalinová (Knihovna AV ČR)
 • Získejte přehled o nabídce elektronických knih v KNAV, zkuste si elektronickou knihu vypůjčit do čtečky a poznejte i další možnosti práce s e-knihami. Na přednášku o předpokládané délce 45 minut navážeme osvojením praktických dovedností. Čtečky budou k dispozici, ale vše si samozřejmě můžete vyzkoušet i na čtečce vlastní – vezměte si ji s sebou!
 • Prezentace přednášky

Účastníci přednášky získají zdarma čtenářský průkaz na půl roku!
Registrace na přednášku je nutná!

 

Výstava „Knihy v době panování Rudolfa II.“ a cyklus doprovodných knihovědných přednášek

 

Výstava „Knihy v době panování Rudolfa II.“

Od 5. listopadu 2012 do 31. ledna 2013, studovna KNAV, pondělí–pátek, 9–19 hod. Vstup volný.
Reprodukovanými ukázkami z tisků dochovaných z produkce soudobých tiskáren poskytne výstava náhled do života českých zemí v době, která zaujímá v dějinách českého knihtisku pozoruhodné místo pokračujícím rozmachem nejen co do počtu vydaných knih, jejich tematické a literární rozmanitosti a vývojem typografické úpravy, ale též rozvojem knižního trhu a budováním knihoven na různých společenských úrovních. To vše ovlivněno děním v okolním světě i kosmopolitním prostředím císařského sídla.

 

Doprovodné knihovědné přednášky:

Vývoj rudolfínského knihtisku na pozadí české knižní kultury první poloviny 16. století.

 • pondělí 5. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší doc. PhDr. Petr Voit, CSc. (Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Praha)
 • Přednáška se soustředí na tři vývojové etapy českého knihtisku. Úkolem dlouhé první etapy (1501–1547), kdy žádný hmatatelný základ po aktivitách českých prvotiskařů vlastně neexistoval, bylo vytvořit ediční a typografické předpoklady pro existenci knihtiskařského řemesla a v souvislosti s tím formovat mezi nižšími měšťany čtenářskou obec. Druhá etapa (1549–1580) byla výrazně poznamenána aktivitami Jiřího Melantricha, který dosavadní literární i tiskařské trendy zúročil a zejména v oblasti vzdělavatelské literatury obohatil péčí o obecné dobré. Během třetí etapy (1580–1620), charakterizované masovým rozšířením bohemikální cizojazyčné literatury a kvalitativním zlepšením typografie, se českému knihtisku podařilo získat poprvé kosmopolitní rozměr, který domácímu zboží zaručoval rovnoprávné postavení i na německých knižních trzích.
 • Registrace na přednášku je nutná.

Rudolf II. – jediný oblíbený Habsburk?

 • úterý 6. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha)
 • Přednáška osvětlí nejen hlavní motivy Rudolfova příchodu do Prahy a způsob jeho vlády v Čechách, ale rovněž naznačí, do jaké míry byl (ne)oblíben ve své době a také ve „druhém životě“.
 • Registrace na přednášku je nutná.

Pavel z Jizbice – básník a rváč rudolfínské doby

 • čtvrtek 8. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Knihovna Národního muzea, Praha)
 • Na přelomu 16. a 17. století žil v Praze nadaný básník Pavel z Jizbice, autor příležitostných básní, satirických šlehů a svébytné milostné poezie. Již jako velmi mladý přijal od císaře Rudolfa II. vavřín korunovaného básníka a poezii zůstal věrný i na studijních cestách v cizině, kde vydal své dvě básnické sbírky. Obě sklidily velký ohlas, dílem proto, že obsahovaly kvalitní básnické výtvory, neméně pak proto, že v nich Jizbický nevybíravým způsobem tupil pražské univerzitní mistry. O jeho hádkách s nimi, výtržnostech a pitkách, ale také o cestách do Německa a Nizozemí, kontaktech s předními básníky, hledání místa ve společnosti a nakonec i o jeho předčasné smrti se dozvíte na této přednášce.
 • Registrace na přednášku je nutná.

Španělský svět knih a rudolfínská Praha

 • pondělí 12. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší PhDr. Jaroslava Kašparová (Knihovna Národního muzea, Praha)
 • Přednáška přenese posluchače do mezinárodního prostředí rudolfínské Prahy jako císařského sídelního města, v němž významnou složku společenského života sehrály vztahy se Španělskem, zemí, kde v raném mládí budoucí císař vyrůstal. Dr. Kašparová promluví o šíření španělské literatury v intelektuálních vrstvách české společnosti konce 16. a prvního dvacetiletí 17. století, včetně jejího vlivu na formování domácího kultivovaného čtenářského publika v daném i pozdějším období a její role v českém kulturním a literárním kontextu. V jednotlivých aspektech jde o recepci španělského jazyka, životního stylu, španělsky vydávané bohemikální tisky, čtenářský zájem o importované španělské knihy v originále i překladech apod.
 • Registrace na přednášku je nutná.

Pôsobenie slovenských humanistov v Čechách v predbielohorskom období

 • úterý 13. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší PhDr. Eva Frimmová, CSc. (Historický ústav Slovenskej Akadémie ved, Bratislava)
 • Za vlády Jagelovcov sa postupne začína vytvárať vhodné kultúrno-politické prostredie pre pestovanie českých i slovenských vzťahov, ktoré sa naplno prejavilo v predbielohorskom období. Tieto sa budujú predovšetkým na základe jazykovej, resp. slovanskej príbuznosti siahajúcej hlboko do minulosti, aj keď veľkomoravská tradícia nenachádzala v Uhorskom kráľovstve živnú pôdu. Okrem toho, a čo nie je nezanedbateľné, sa na utrakvistickú Karlovu univerzitu hlásia študenti z územia dnešného Slovenska, pre ktorých je zaujímavá z náboženského hľadiska. Mnohí dosiahli vynikajúce postavenie a ich činnosť i dielo sa považuje za spoločné dedičstvo oboch národov. Činnosť týchto humanistov možno pozorovať na viacerých úrovniach. V krátkej sonde dr. Frimmová predstaví niektoré ich životné peripetie a aj najvýznamnejšie dielo, ktoré priblíži a zhodnotí z hľadiska obsahu, žánru alebo jazykového prístupu. Osobitne uvedie obraz Prahy, ku ktorej básnicky vyjadrili svoj vzťah E. Berger, D. Basilius a P. Fradelius.
 • Registrace na přednášku je nutná.

Vybrané astronomické tisky rudolfínské doby

 • středa 14. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy, Praha)
 • Přednáška přiblíží knižní kulturu rudolfínské doby na příkladu několika děl význačných astronomů Tychona Brahe (Přístroje obnovené astronomie), Johanna Keplera (Sen neboli Měsíční astronomie, Rozprava s Hvězdným poslem) a Galilea Galileiho (Hvězdný posel).
 • Registrace na přednášku je nutná.

Nástup kalvínské opozice v době vlády Rudolfa II.

 • čtvrtek 15. 11. 2012, 15 hod., Oválná studovna KNAV
 • Přednáší PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy, Praha)
 • Přednáška se zaměří na tři fáze ve vývoji českého kalvinismu: fázi jeho narůstajícího vlivu uvnitř Jednoty bratrské, fázi jeho částečné legalizace (po vydání Rudolfova Majestátu v roce 1609) a fázi jeho nastolení jakožto dvorské konfese (v době vlády Fridricha Falckého 1619-1620). Poukáže i na vliv nositelů tohoto vyznání na svět vědy, umění a na český knihtisk.
 • Registrace na přednášku je nutná.

 

Kontakt

 

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 115 22 Praha 1

Otevírací doba: pondělí–pátek, 9–19 hod.

www.knav.cz

Kontaktní osoba Týdne vědy a techniky v KNAV:
Marina Krahulcová, krahulcova@knav.cz, tel.: 221 403 252

 

 

Program Týdne vědy a techniky v Knihovně AV ČR ke stažení (*.pdf)