Výstava „Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína“

 

3. 11. – 31. 12. 2016, studovna Knihovny AV ČR
pondělí–pátek, 9–19 hod., vstup zdarma

Panelová výstava upozorní na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím výňatků z českých překladů, doprovázených soudobými i pozdějšími vyobrazeními popisovaných zajímavostí – lokalit, flóry, fauny, činností, módy, zvyků apod. Připomene též vztah B. Balbína k císaři Karlovi IV., jehož 700. výročí narození je letos mohutně vzpomínáno.

Autorky výstavy: PhDr. Anežka Baďurová, Mgr. Lenka Bártová

 

DOPROVODNÉ PŘEDNÁSKY

Bohuslav Balbín – historik Českého království, teoretik, učitel literatury a literát

PhDr. Martin Svatoš, CSc. (Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR)

 • Nad rozsáhlým dílem B. Balbína, slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin a životopisce jejich významných osobností, se dr. Svatoš zamýšlí v  kontextu dobových literárně teoretických názorů i praktického psaní historie, s důrazem na Balbínův kladný vztah k nové literární estetice, novému umění výmluvnosti.  Ze svých spisů vystupuje B. Balbín jako pravý humanista, výrazný představitel vlastenectví katolických intelektuálů v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Přednáška je určena zájemcům o dějiny vzdělanosti, zvl. historiografie, a literatury v českých zemích 17. století.
 • 2. listopadu 2016 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Na přednášku je nutná registrace »

Zázračná zachránění a uzdravení aneb Balbínův spis Diva Montis sancti a jeho dobový český překlad

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK, Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze)

 • Knihy o poutních místech představují pozoruhodný pramen pro poznání myšlenkového světa člověka konce 17. a počátku 18. století. Můžeme vnímat Balbínovy spisy o kladské Vartě, o Tuřanech u Brna a o Svaté Hoře nad Příbramí jako typickou prózu určenou poutníkům?
 • 3. listopadu 2016 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Na přednášku je nutná rezervace »

Ideologie a propaganda Karla IV. v soudobých pramenech

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)

 • Přednáška zahrne problematiku panovnické legitimity, postavení českého státu a jeho panovníka v rámci římsko-německé říše a politické ambice Karla IV., a odraz těchto témat v dvorských kronikách, v oficiálních projevech Karlových ideologů a ve výzdobě Karlových paláců.
 • 8. listopadu 2016 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Na přednášku je nutná rezervace »

Móda v době Balbínově

PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech)

 • Doba života Bohuslava Balbína byla z hlediska vývoje odívání velice zajímavým obdobím. Poprvé byl oděv individuálně vytvářen a aranžován podle osobnosti a nálady nositele. Začala se používat slova „móda“ a „módní“ v dnešním slova smyslu a za krásné se začalo považovat to, co bylo nové a nápadné. Elegance v odívání i chování se stala součástí života vyšších vrstev. Napříště už nestačilo, aby byl oděv nádherný, ale musel být i módně aktuální a nošený s grácií. Samotný oděv podtrhoval mužnost a ženskost a byl i z hlediska dnešní estetiky nesmírně přitažlivý. Poprvé v dějinách odívání začaly vznikat zcela odlišné oděvy pro různé příležitosti (slavnostní oděv ke dvoru, domácí pohodlný oděv, oblečení na spaní, na lov a pobyt v přírodě nebo pro cestování; výrazně odlišené oblečení letní a zimní). Oblečení však stále bylo velkou investicí a většina obyvatel  musela hledět spíše na praktičnost než na krásu a módní aktuálnost. Začaly se  tak stále výrazněji rozevírat nůžky mezi oděvem nemnoha vyvolených a zbytkem společnosti, až vznikl zcela specifický způsob oblékání šlechty, měšťanů a venkovanů.
 • 9. listopadu 2016 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Na přednášku je nutná rezervace »