Výstava „Architektura doby Karla IV.“

 

 • 8. 11. 2016 – 20. 6. 2017, studovna Knihovny AV ČR
 • pondělí–pátek, 9–19 hod.
 • Vstup pouze s jednodenní vstupenkou – během Týdne vědy a techniky zdarma (1.–13. 11. 2016) (pro získání jednodenní vstupenky je nutné předložit platný doklad totožnosti a ve formuláři uvést jméno, bydliště a datum narození)

 

V roce, kdy uplynulo 700 let od narození Karla IV., představí výstava osm vzácných historických památek České republiky, ve kterých jsou dodnes zachovány výjimečné prvky gotického stavitelství, jež sám panovník svou zakladatelskou a stavební činností významně podporoval. Černobílé velkoformátové fotografie zachycující gotické architektonické prvky či dispozice, doplňují informační panely s další fotografií a stavebními plány. Výstava zaměřená na laickou veřejnost seznamí návštěvníky také s významnými historickými i stavebními okamžiky v dějinách památek.

 

Autoři výstavy:

 • Kateřina Kalinová, Marina Krahulcová (Knihovna AV ČR)
 • PhDr. Klára Benešovská, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
 • Bc. Vojtěch Hrdlička (student, Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK)
 • MgA. Anna Issa Šotolová (grafika), Ing. arch. Mahulena Svobodová (instalace)

Produkce:

 • Marina Krahulcová
  Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Národní 3, 115 22 Praha 1
  e-mail: krahulcova@knav.cz, tel.: 221 403 252