Exkurze ve studovně Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1

Původní odbavovací hala Spořitelny české – dnešní studovna Knihovny AV ČR

Během komentované prohlídky budete mít příležitost poslechnout si vyprávění o tom, pro koho byla ve 2. pol. 19. století postavena a jak byla v pozdějších letech využívána neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie věd ČR a studovna Knihovny AV ČR. Samozřejmě budete seznámeni i s historií knihovny a jejími současnými službami, které budete moci přímo na místě vyzkoušet.

Místo konání: Hala služeb/studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1

Termíny exkurze: 1.–4. 11., 7.–11. 11. 2016

Délka exkurze: 30-45 minut

Maximální kapacita pro jednu exkurzi: 30 osob

Kontakt pro domluvení termínu a přesného času exkurze (nutné!):
Mgr. Jana Grillová, tel.: 221 403 254, e-mail: grillova@knav.cz

 

Odbavovací hala Spořitelny české (1897)

Studovna Knihovny AV ČR (2015)