PMN 2018

 

Do knihovny v noci? Ano!

Letos se opět připojujeme k Pražské muzejní noci a srdečně všechny zájemce zveme na návštěvu

v sobotu 9. června 2018 od 19 do 01 hod.

Vstup během akce zdarma

 

CO UVIDÍTE A USLYŠÍTE?

Povídání o historii a současnosti knihovny i budovy, ve které se nachází

Pro koho byla v letech 1858–1896 vystavěna budova v čistě novorenesančním stylu, s bohatě zdobenou fasádou? Jaká je historie knihovny, jejíž studovna sídlí v její novobarokní dvoraně? A jaká je současnost této knihovny?

Vyprávění o historii i současnosti dnešního sídla Akademie věd ČR uslyšíte v průběhu celé Pražské muzejní noci podle možností a aktuálního počtu zájemců buď formou výkladu v centrální části studovny nebo jako komentovanou prohlídku studovny.

Délka cca 20 min.

Koncert Komorního orchestru Akademie

Stejně jako v minulých letech se i letos můžete zaposlouchat do tónů vážné hudby v provedení Komorního orchestru Akademie. Letos si pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího Pavla Hryzáka přichystal

Symfonie č. 6 F dur, op. 68 „Pastorální“ Ludwiga v. Beethovena.

Skladba zazní v průběhu večera dvakrát – začátek ve 20 a 21.30 hod.

Pražská defenestrace roku 1618 v soudobých tiscích

Prezentace z historického knižního fondu knihovny

Dne 23. května roku 1618 přišli na Pražský hrad ke královským místodržícím zástupci českých stavů, vedeni Jindřichem Matyášem Thurnem, se stížností na porušování Rudolfova majestátu z roku 1609. Jednání skončilo dramaticky – místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic byli spolu s písařem Filipem Fabriciem vyhozeni z okna kanceláře. Tato událost je v odborných publikacích spojována se začátkem českého stavovského povstání a počátkem třicetileté války.

Vzhledem k tomu, že tehdy již byl knihtisk předním informačním médiem, lze dnes najít ohlasy této události i v soudobých tiscích, jejichž výběr bude prezentován jednak prostřednictvím ukázek tisků z fondu KNAV, jednak (na doprovodných posterech) záznamy z Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800, zpracovávané v Knihovědném oddělení KNAV.

 


Další informace

Pražská muzejní noc

Kontakt

Fotogalerie

  • Podívejte se, jak to u nás vypadalo v roce 2015, 20162017.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI