OAW 2013

Stejně jako v minulých letech se Knihovna AV ČR i letos připojí k mezinárodnímu Open Access Week, během kterého se vysoké školy, vědecké knihovny a další instituce z celého světa věnují intenzivní propagaci otevřeného přístupu (open access).

Open Access Week 2012 v Knihovně AV ČR 21.–27. 10. 2013

  • Neváhejte a ptejte se na otevřený přístup pracovníků knihovny ve studovně KNAV. Poznáte je podle triček s výtvarným motivem Open Access Week 2013.
  • Soutěžte v našem online kvízu a vyhrajte tričko s výtvarným motivem Open Access Week 2013 (soutěž bude spuštěna v pondělí 21. října a každý den v týdnu 21.–25. 10. vylosujeme jednoho výherce). Soutěžit je možné zároveň i přímo u nás v kvízu tištěném. (pozn.: Soutěž byla ukončena.)
  • Informace: infoknav@knav.cz, tel. 221 403 208

V knihovně pro všechny zájemce budou připraveny propagační a informační materiály. Náš leták si můžete prohlédnout i v jeho elektronické podobě.

Proč Open Access

Otevřený přístup představuje alternativu k tradičnímu publikování odborných vědeckých informací a týká se volné dostupnosti odborných článků na internetu, umožňující všem uživatelům např. čtení, stahování, tisk a odkazování na plné texty těchto článků bez jakýchkoli překážek a to zejména těch finančních.

Web umožňuje jednotlivým autorům, aby se podělili o své články otevřeně a volně. Navíc výzkumy opakovaně ukazují, že články které jsou k dispozici volně jsou častěji citovány a mají větší dopad než ty, které nejsou volně k dispozici.

Stále roste počet článků v impaktovaných časopisech Gold Open Access časopisech, kde je autorům účtována platba za publikaci článku a ty jsou následně volně dostupné. AV ČR podporuje již druhým rokem tento typ publikování formou dotace.

Jedním ze zdůvodnění volného publikování je názor, že finanční prostředky na vědeckou práci i na její zveřejnění pochází z veřejných prostředků a proto mají být i výsledky tohoto bádání veřejně dostupné všem.

Informace o podporovaných časopisech

Open Access a Akademie věd ČR

Akademie věd ČR  se jako signatář Berlínské deklarace připojila k podpoře Open Acces hnutí. Knihovna AV ČR byla následně pověřena přípravou Politiky otevřeného přístupu v AV ČR  i vybudováním a správou institucionálního Repozitáře AV ČR.

Ještě více Open Access?