OAW 2012

Stejně jako v minulých letech se Knihovna AV ČR i letos připojí k mezinárodnímu Open Access Week, během kterého se vysoké školy, vědecké knihovny a další instituce z celého světa věnují intenzivní propagaci otevřeného přístupu (open access).

Open Access Week 2012 v Knihovně AV ČR – 22.–26. 10. 2012

  • Neváhejte a ptejte se na otevřený přístup pracovníků knihovny ve studovně KNAV. Poznáte je podle oranžových triček s výtvarným motivem Open Access Week 2012.
  • Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Ivy Burešové (Knihovna AV ČR) o otevřeném přístupu v Akademii věd a praktický výklad RNDr. Lukáše Ondiče (Fyzikální ústav AV ČR) o možnostech získání finanční dotace pro open access publikování. Přednáška se bude konat v pondělí 22. 10. od 14 hod. v Oválné studovně KNAV.
  • Staňte se registrovaným uživatelem Knihovny AV ČR a získejte tak kromě klasických služeb (více informací zde) openaccessovou záložku do knihyplacku s výtvarným motivem OAW zdarma.
  • Při Vaší návštěvě knihovny se nezapomeňte knihovníků v oranžových tričkách zeptat, jakým způsobem takové tričko můžete získat zdarma i pro sebe.
  • Soutěžte v našem online kvízu a vyhrajte tričko s výtvarným motivem Open Access Week 2012 (soutěž bude spuštěna v pondělí 22. října a každý den v týdnu 22.–26. 10. vylosujeme jednoho výherce). (Pozn.: Soutěž byla ukončena)
  • Nejen tento týden je pro vás knihovna otevřena od pondělí do pátku, od 9 do 19 hod.
  • Informace: infoknav@knav.cz, tel. 221 403 208

V knihovně pro všechny zájemce budou připraveny letáky a další propagační a informační materiály.

Nabídka pro ústavy AV ČR, knihovny, střední i vysoké školy: Budete-li mít zájem, rádi uspořádáme zhruba hodinovou přednášku o otevřeném přístupu přímo u Vás, dodáme i informační materiály (knavcr@knav.cz).

V elektronické i tištěné podobě nabízíme tyto materiály:

Proč Open Access

Otevřený přístup představuje alternativu k tradičnímu publikování odborných vědeckých informací a týká se volné dostupnosti odborných článků na internetu, umožňující všem uživatelům např. čtení, stahování, tisk a odkazování na plné texty těchto článků bez jakýchkoli překážek a to zejména těch finančních.

Web umožňuje jednotlivým autorům, aby se podělili o své články otevřeně a volně. Navíc výzkumy opakovaně ukazují, že články které jsou k dispozici volně jsou častěji citovány a mají větší dopad než ty, které nejsou volně k dispozici.

Stále roste počet článků v impaktovaných časopisech Gold Open Access časopisech, kde je autorům účtována platba za publikaci článku a ty jsou následně volně dostupné. AV ČR podporuje již druhým rokem tento typ publikování formou dotace.

Jedním ze zdůvodnění volného publikování je názor, že finanční prostředky na vědeckou práci i na její zveřejnění pochází z veřejných prostředků a proto mají být i výsledky tohoto bádání veřejně dostupné všem.

Informace o podporovaných časopisech

Open Access a Akademie věd ČR

Akademie věd ČR  se jako signatář Berlínské deklarace připojila k podpoře Open Acces hnutí. Knihovna AV ČR byla následně pověřena přípravou Politiky otevřeného přístupu v AV ČR  i vybudováním a správou institucionálního Repozitáře AV ČR.

Ještě více Open Access?