Open Access Week

Stejně jako v minulých letech se Knihovna AV ČR i letos připojí k mezinárodnímu Open Access Week (20.–26. 10. 2014), během kterého se vysoké školy, vědecké knihovny a další instituce z celého světa věnují intenzivní propagaci otevřeného přístupu (open access).

OAW-placka

V budou knihovně pro všechny zájemce připraveny propagační a informační materiály. Náš leták si můžete prohlédnout i v jeho elektronické podobě.

Proč Open Access

Otevřený přístup představuje alternativu k tradičnímu publikování odborných vědeckých informací a týká se volné dostupnosti odborných článků na internetu, umožňující všem uživatelům např. čtení, stahování, tisk a odkazování na plné texty těchto článků bez jakýchkoli překážek a to zejména těch finančních.

Web umožňuje jednotlivým autorům, aby se podělili o své články otevřeně a volně. Navíc výzkumy opakovaně ukazují, že články které jsou k dispozici volně jsou častěji citovány a mají větší dopad než ty, které nejsou volně k dispozici.

Jedním ze zdůvodnění volného publikování je názor, že finanční prostředky na vědeckou práci i na její zveřejnění pochází z veřejných prostředků a proto mají být i výsledky tohoto bádání veřejně dostupné všem.

Informace o podporovaných časopisech

Open Access a Akademie věd ČR

Akademie věd ČR  se jako signatář Berlínské deklarace připojila k podpoře Open Acces hnutí. Knihovna AV ČR byla následně pověřena přípravou Politiky otevřeného přístupu v AV ČR  i vybudováním a správou institucionálního Repozitáře AV ČR.

Ještě více Open Access?