Noc vědců 2019

V pátek 27. září 2019 se v České republice uskuteční Noc vědců. Prestižní celoevropská vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny zájemce do inspirujícího prostředí vědy, se koná už po čtrnácté. Tématem letošního ročníku Noci vědců je Šetrně k planetě. Akademie věd ČR chystá pro veřejnost bohatý program v sídle Akademie věd ČR i na dalších místech.

Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.
Vstup je ZDARMA a bez registrací. Jediným omezením je kapacita sálů – dorazte včas.

 


 

Program v budově Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze

 

17:30—22:00 poradna, ochutnávka, diskuse (zahrada)

Medový stánek

Říká se, že med je kouskem slunce na našem talíři. Zastavte se na zahradě hlavní budovy AV ČR v medovém stánku: ukázky různých druhů medu a dalších včelích produktů, ochutnávka, problematika geografického původu, autenticity a falšování medu. Diskuse s odborníky. Od 17.30 do 22 hodin.

 

17:30—22:00 výstava (přízemí – galerie Věda a umění)

Společnost za Václava IV.: Výpověď umění

Cílem výstavy je ukázat zejména širšímu publiku odlišný pohled na dobu Václava IV., pokládaného soudobými říšskými prameny a dodnes i částí historické obce za panovníka neschopného, zodpovědného jak za náboženské a společenské napětí v českém království před vypuknutím husitské revoluce, tak za krizi vztahů k říši i k papežskému stolci. Umění jeho doby v českých zemích představuje přitom vrchol ve výtvarné kvalitě i spektru námětů a nových, zcela netradičních přístupů. Některé z nich byly následovány soudobou evropskou tvorbou, mnohé ale předešly svou dobu a zůstaly nepochopeny. Nejen k nim má výstava přitáhnout pozornost.

 

17:30—21:00 program pro děti, poradna, diskuse (2. patro)

Zachraň netopýra!

ZO ČSOP Nyctalus nabídne předvádění živých ochočených netopýrů několika druhů. Některé si budete moci i pohladit a nakrmit. K tomu získáte praktické informace, jak se zachovat při nálezu netopýra nebo netopýří kolonie nebo jak probíhá péče o hendikepované netopýry. K dispozici budou informační materiály a pro děti netopýří suvenýry.

Nyctalus se zabývá nejen ochranou netopýrů, péčí o nalezené jedince a chovem hendikepovaných netopýrů, ale i popularizací a osvětou a provádí monitoring netopýrů zejména na území Prahy. Spolupracuje s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a vědecko-výzkumnými pracovišti, Národní sítí záchranných stanic, Hlavním městem Prahou a Ministerstvem životního prostředí.

 

17:30—21:00 program pro děti, poradna, diskuse (zahrada)

Soused netopýr

Ve stánku České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) se dozvíte spoustu zajímavostí ze světa létajících savců, kteří často sídlí v těsné blízkosti člověka. Mohou se netopýři v úkrytu přemnožit? Vrátí se příští rok na stejné místo? A jak dlouho vlastně žijí? Představíme možnosti bezproblémového sousedství s netopýry a vhodné postupy při rekonstrukcích budov či kácení stromů. Připraveno bude i setkání s ochočenými hendikepovanými netopýry a hravé úkoly pro děti.

ČESON je nevládní organizace, jejímž posláním je koordinace výzkumu a ochrany netopýrů a jejich prostředí. Významnou částí aktivit je vzdělávání dětí i dospělých a poskytování odborného poradenství pro úřady, firmy a širokou veřejnost.

 

17:30—20:00 prodejní expozice (2. patro)

Stánek nakladatelství Academia

V současné době zaujímá nakladatelství Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Během Noci vědců budou na stánku dostupné také tituly vybrané v souvislosti s tématem Šetrně k planetě. Na všechny tituly platí na místě 20% sleva!

 

18:00—19:00 přednáška (2. patro, sál č. 205)

Co včely umí a co je trápí

Včelstvo je superorganismus, který přežil už miliony let. Umí topit, chladit, vysílat zvědy, bojovat s mikroorganismy i predátory. Jaká trápení přiděláváme včelám my lidé? To a mnohem více se dozvíte během přednášky Dalibora Titěry z Výzkumného ústavu včelařského.

 

18:00—19:00 přednáška (2. patro, sál č. 206)

Největší bariérou změn je člověk

Každý z nás na vlastní kůži pociťuje změny klimatu. Takřka denně čteme o tom, že pijeme a jíme mikroplasty, na řadě míst dochází voda… Tyto problémy s sebou přinesly příležitosti, vznikají stovky nových technologií, které je umí řešit. Co ale zatím neumíme, je změnit nás. Největší bariérou změn jsme my sami. Pojďme se proto setkat a společně diskutovat o tom, jak se můžeme chovat šetrněji k planetě a jak můžeme urychlit to, aby nové technologie pomohly co nejdříve změnit svět k lepšímu! Nejen o tom bude přednáška Lenky Mynářové, která i ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR vyvíjí revoluční biotechnologii HYDAL. Tato inovace představuje součást řešení problému plastového znečištění.

 

18:00—20:00 promítání, diskuse (přízemí – knihovna)

Planeta Česko

První celovečerní film o české přírodě uvedou jeho tvůrci – režisér Marián Polák a spoluautor scénáře Jan Hošek, se kterými bude možné po skončení filmu debatovat v moderované diskuzi.

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!

 

18:00—22:00 program pro děti, soutěž (přízemí – knihovna)

Knižní blackout aneb Tma jako v trezoru

Už jste někdy zažili absolutní tmu? Žijeme uprostřed světelného znečištění, světlo nás doprovází ve dne v noci. Nabízíme vám možnost zažít aspoň na chvíli, jaké to je, když všechny lampy zhasnou a obklopí vás černočerná tma. Dokážete se zorientovat v prostoru, nahmatat a rozpoznat předměty a správně podle nich určit literární díla? Zveme vás do bývalého bankovního trezoru, který pro vás zůstane zhasnutý po celou Noc vědců. Vhodné pro děti i dospělé.

 

19:30—20:30 přednáška (2. patro, sál č. 205)

Konec hojných časů. Aneb co bude, až voda nebude

Už několikátý rok za sebou panuje v České republice nebývalé sucho, a v této souvislosti si všichni musíme klást otázku, zda si my lidé vody vážíme a uvědomujeme si její nepostradatelnost a naši absolutní závislost na ní? Ve spojitosti s vodou nás napadají dvě základní otázky. První, zda máme vody dostatek, a druhá, jaká je její kvalita? Obě jsou nasnadě a položit si je nás nic nestojí. Nesrovnatelně větší úsilí je pak třeba vynaložit při hledání odpovědí na ně. Přijďte si je položit společně s námi na přednášku Martina Pivokonského, ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

 

19:30—20:30 přednáška, diskuse, poradna (2. patro, sál č. 206)

Vliv světla na živé organismy, pozitivní a negativní působení umělého osvětlení

Veškeré formy života se v průběhu evoluce přizpůsobily pravidelným změnám světelných podmínek, způsobeným rotací Země a jejím obíháním kolem Slunce. Rostliny, živočichové i řasy navázaly na střídání světla a tmy své cykly aktivity a regenerace, spánku a bdění, příjmu potravy, rozmnožování apod. Umělé světelné zdroje s různým rozložením spektra mohou přirozené rytmy živých tvorů podporovat, například dovedou napodobit povzbuzující účinky denního světla na člověka v interiéru, ale také mohou organismy živých tvorů mást a oslabovat. To se stává, pokud světlo přichází v nevhodnou dobu, má nevhodné spektrum nebo je příliš intenzivní. Jedním z vážných aktuálních problémů je světelné znečištění, tedy kontaminace přírodní noční tmy přímým nebo odraženým světlem z elektrických zdrojů. Světelné znečištění dnes výrazně narušuje rovnováhu mnoha přírodních ekosystémů a je významnou složkou v koktejlu příčin, které způsobují velké úbytky hmyzu a dalších živočišných druhů. Naše společnost potřebuje umělé venkovní osvětlení i po soumraku, ale vzhledem k závažnosti účinků nočního světla na živé tvory máme povinnost volit takové parametry světelných zdrojů a svítidel, aby se škodlivý vliv omezil na minimum. Hynek Medřický se osvětlováním zabývá už 27 let, z toho posledních 10 let do hloubky studuje vlivy světla na člověka a další živé tvory. Má přístup k nejrůznějším světelným zdrojům, od těch běžných až po špičkové, používá kvalitní měřicí techniku (radiospektrometr, jasový analyzátor atd.) a rád sleduje, jak různé druhy osvětlení působí na lidi, objektivně i subjektivně. Díky kontaktům se špičkovými odborníky v oborech chronobiologie, fyziologie zraku, psychologie, neurověd atd. se Hynek Medřický dozvídá nejnovější vědecké poznatky, které se zaujetím zpřístupňuje široké veřejnosti. Pokládá za důležité zanechat naši planetu potomkům alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji zdědili od předků, proto usiluje o snížení světelného znečištění.

 

20:10—21:05 promítání (přízemí – knihovna)

Krajina v tísni

Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.  Celou problematiku pak předkládá v globálních, celosvětových souvislostech.

 

21:00—22:00 přednáška (2. patro, sál č. 205)

Království noci

Do království noci vás pozve Ústav biologie obratlovců AV ČR společně s Centrem transferu technologií Akademie (CeTTAV). Všichni je znáte, když už ne z volné přírody pak bezesporu z přehledu vyjmenovaných slov. Přijďte nahlédnout pod pokličku života netopýrů, savců neprávem opředených mýty a pověrami. Mimochodem napadlo vás někdy, jaké ekonomické dopady může mít výzkum chování netopýrů? Nevšedním způsobem vám příslušníky řádu letounů přiblíží Jan Zukal, ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Současně vám představíme i aktivity Centra transferu technologií, které poskytuje služby, konzultace a vzdělávání v oblasti uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi pro všechna pracoviště AV ČR. A krom toho poznáte, že pověsti o vědcích jako lidech, kteří na svých výzkumných úkolech nevidí nic vtipného, této noci padnou!

 

21:00—22:00 promítání (2. patro, sál č. 206)

Ozonová Díra: Jak jsme zabránili apokalypse

Ve spolupráci s AFO Olomouc bude uveden „thriller s dobrým koncem“ režiséra Jamieho Lochheada Ozonová Díra: Jak jsme zabránili apokalypse. V krizových dobách je důležité mít silné vůdce. Snímek představuje boj skupiny vědců z různých zemí za záchranu vrstvy, která chrání naši planetu před UV zářením. Když se ve druhé polovině 20. století začaly ve velkém množství používat freony do mrazáků, deodorantů a dalších nových vynálezů, nikdo netušil, jaké následky to může mít pro naši planetu. Příběh o tom, jak se vědcům za podpory politických autorit podařilo dospět až k Montrealskému protokolu a zabránit zničení ozonové vrstvy, je také obrazem doby, která od ignorance dospěla k celospolečenskému uvědomění – planetu Zemi musíme chránit společně!

 

21:10—22:00 promítání (přízemí – knihovna)

Na sever od slunce

Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Svůj životní styl odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití.