Noc vědců 2018

Vynález zkázy

19.30–21.00

filmová projekce
81 minut
První film Karla Zemana natočený na motivy Julesa Verna. Autor si zde vyzkoušel nový výtvarný styl, jímž oživuje v černobílém provedení rytiny prvních Verneových knih Édouarda Riouna a Léona Benetta. Tento styl pak celý život rozvíjel. Verneův nadčasový příběh o zneužitém vynálezci, jehož dílo v rukou zločinců ohrozí celý svět, papírové kulisy a výrazná stylizace – to vše se podílí na unikátní vizuální podobě a neopakovatelné atmosféře díla. Půvab tohoto filmu podtrhl i poetický scénář básníka Františka Hrubína a hudba filmového skladatele Zdeňka Lišky.
Filmy Karla Zemana jsou restaurovány v rámci projektu Čistíme svět fantazie partnerů Nadace české bijáky, Česká televize a Muzeum Karla Zemana ve spolupráci s UPP.

Prvorepublikoví knihovníci slovem bojující

21.00–21.30

přednáška s obrazovou projekcí
Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě. Není pochyb, že tohoto prvenství dosáhla díky knihovnímu zákonu z roku 1919. Uvést jej v praxi však nebylo vůbec jednoduché, což pocítili především prvorepublikoví knihovníci. Jejich zbraní proti polointeligenci, braku, prazbytečnému písaření, špíně, plísni, broukům, ale i neplnění zákonem daných povinností úřadů, bylo kromě usilovné práce i psané slovo. Přijďte se seznámit s ukázkami jejich zpráv, žádostí, dopisů a burcujících článků, jimiž bojovali za naplnění litery tohoto zákona a „doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“.

Exkurze: Pohledy do historie dnešního sídla Akademie věd ČR

21.30–22.00

Pro koho byla v letech 1858–1896 vystavěna budova v čistě novorenesančním stylu, s bohatě zdobenou fasádou? Jaká je historie knihovny, jejíž studovna sídlí v její novobarokní dvoraně? Vyprávění o historii i současnosti dnešního sídla Akademie věd ČR uslyšíte podle aktuálního počtu zájemců buď formou výkladu v centrální části studovny nebo jako komentovanou prohlídku studovny.


Program, který si pro Noc vědců připravila Knihovna Akademie věd, bude probíhat ve studovně knihovny na Národní 3, Praha 1. Noc vědců ale probíhá v celé budově! Podívejte se na kompletní program Noci vědců na Národní 3.


Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.