Křest knihy „Historie na rozcestí – Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa“

Knihkupectví Academia a nakladatelství Barrister & Principal,Vás srdečně zvou na křest knihy:
Historie na rozcestí – Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa.

Křest se uskuteční 28. 5. 2013 od 16.30 v Literární kavárně Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, za účasti autorů:
Dagmar Hájkové, Víta Smetany, Jiřího Suka, Pavla Šrámka a Oldřicha Tůmy.

Dramatické okamžiky Československa s ponurým výsledkem: 1938, 1948, 1968. Měly alternativu? Co a také kdy bylo třeba učinit, aby vývoj nabral odlišný kurs? T. G. Masaryk byl v roce 1917 v Rusku ohrožován na životě, odsun Němců mohl být v roce 1946 zastaven v půli, komunistické vedení zvažovalo v listopadu 1989 vyslání milicionářů i tanků proti demonstrantům… Jakými stezkami by se ubíral příští běh dějin? Země opakovaně stanula na důležitých křižovatkách, z nichž vedlo vícero možných cest. Autoři hodnotí možnosti alternativního vývoje, když se opírají o širokou škálu pramenů, jež místy doplňují logickou úvahou či historickou analogií. Črtají tak kontury historických událostí, jež se sice nestaly – ale bylo k nim velmi blízko.