Přednáška „Bezhlavé divy a jiné kometární zmetky“

Učená společnost České republiky ve spolupráci s Českou astronomickou společností a Střediskem společných činností AV ČR si vás dovolují pozvat na veřejnou přednášku na téma „Bezhlavé divy a jiné kometární zmetky“

Přednášku přednese čestný člen Učené společnosti České republiky RNDr. Zdeněk
Sekanina, CSc., z Laboratoře pro tryskový pohon, Kalifornský technologický ústav,
Pasadena, Kalifornie, USA.

Přednášku uvede 1. místopředseda Učené společnosti České republiky prof. RNDr. Jiří
Bičák, DrSc., Dr.h.c., a moderovat ji bude čestný předseda České astronomické
společnosti a zakládající člen Učené společnosti České republiky RNDr. Jiří Grygar,
CSc.