Tisíc a jeden arabský sen

Přednáška z cyklu „Ejhle, člověk!“

Univerzální zkušenost se sny provázela lidstvo od pradávna, vyvolávala rozličné úvahy a znepokojovala. Odkud sny přicházejí? Mají vůbec smysl a – pokud ano – existuje tedy nějaký spolehlivý způsob, jak správně interpretovat jejich skrytou výpověď? Podobné otázky podnítily i zrod středověké arabské oneirokritiky (nauky o snech a jejich výkladu). Tato svébytná disciplína byla vnímána nejen jako věda, ale zároveň i jako velké umění, jemuž se ve středověkém islámském prostředí dostalo značné pozornosti a obliby. Přednáška mj. přibližuje kořeny a východiska středověké arabské nauky o snech a jejich výkladu a rozebírá především klíčové prvky této disciplíny a její ústřední představitele. Výklad doplní četba ukázek z arabských snářů v překladu přednášejícího.

Přednáší: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav AV ČR, v. v. i.