Násilí – první a poslední možnost

Český rozhlas, časopis Vesmír a Akademie věd České republiky vás zvou na diskusní setkání věnované původu násilí a otázce proč lidé řeší konflikty násilím.

O čem vypovídá současný konflikt v Sýrii? Etologie a fyziologie násilí v živočišné říši. Má člověk regulační mechanismy proti násilí? Co vypovídá o násilí genetika?

Středa 17. dubna 2013 od 19 hodin
budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1 (sál č. 205)

Hosté:
Mgr. Jan Čuřík, Ph.D.
politolog, J&T Banka

RNDr. Marek Špinka, CSc.
etolog, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
fyziolog, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Moderuje:
Jana Olivová
Český rozhlas – tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky
Za podpory Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Vstup zdarma.

Pozvánku na přednášku s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

Kontakt:
Karina Uherková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
TEL.: +420 221 403 274
E-MAIL: uherkova@ssc.cas.cz