Výstava „CERN a okolí“

Výstava Jana Hladkého „CERN a okolí“ představuje soubor desítek kreseb z vědeckého pracoviště CERN a hlavních měst jeho 21 členských zemí a dále plastiky zaměřené na výzkum v CERN. Autor je z Fyzikálního ústavu AV ČR, pracujícím rovněž v CERN a současně umělcem s širokým zázemím výstav v ČR i zahraničí. Pro své artefakty používá v rámci recyklace hlavně sklo a materiály ze zbytků použitých aparatur experimentů.

best new book download