Filmová projekce: Tajný život mozku – Mozek teenagerů

The Secret Life of the Brain – The Teenage Brain / David Grubin / USA, 2002, 56 min.
anglické znění s českými titulky

Mozek jako nejsložitější orgán lidského těla v sobě skrývá mnohá tajemství. Na některá z nich se nám snaží odpovědět pětidílná americká dokumentární minisérie Tajný život mozku. Tvůrci se věnují proměnám mozku od dětských let až po stáří. Ve třetím díle to jsou problémy dospívajících a adolescentů. Toto převratné období života se vyznačuje enormním vývojem mozku v čelním laloku, který je centrem vyšších mentálních dovedností, jako je pozornost, dlouhodobá paměť, rozum či sebekontrola. Tyto a mnohé jiné schopnosti mají ochromeny lidé trpící schizofrenií, která propuká nejčastěji pravě ve věku adolescence. Ve snímku se objevují rozhovory nejen s řadou odborníků, ale i s lidmi postiženými touto nemocí. Dále jsou zde pomocí animace názorně prezentovány příslušné procesy v mozku, jako je např. produkce synaptického přenašeče neuronu, jehož produkce hraje roli i v problematice drogové závislosti. Rozkročení nad dětstvím a dospělostí adolescenti ještě nemají zafixovanou nutnou míru sebekontroly a svou lehkovážností a nezodpovědností si mohou pokazit život. Zajímá vás, co se při takovém riskování v mozku teenagerů děje? Tak se podívejte.

(Promítání filmu proběhne jako doprovodný program k Evropskému týdnu mozku.)

download movies torrent