Výstava „Knihy v době panování Rudolfa II.“

Reprodukovanými ukázkami z tisků dochovaných z produkce soudobých tiskáren poskytne výstava náhled do života českých zemí v době, která zaujímá v dějinách českého knihtisku pozoruhodné místo pokračujícím rozmachem nejen co do počtu vydaných knih, jejich tematické a literární rozmanitosti a vývojem typografické úpravy, ale též rozvojem knižního trhu a budováním knihoven na různých společenských úrovních. To vše ovlivněno děním v okolním světě i kosmopolitním prostředím císařského sídla.

Výstava byla prodloužena do 29. 3. 2013 (přístupná je zdarma od pondělí do pátku, 9–19 hod. u vstupu do studovny Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1).