Přednáška o otevřeném přístupu v rámci Open Access Week 2012

Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Ivy Burešové (Knihovna AV ČR) o otevřeném přístupu v Akademii věd a praktický výklad RNDr. Lukáše Ondiče (Fyzikální ústav AV ČR) o možnostech získání finanční dotace pro open access publikování.