Noc vědců a vědkyň

Diskusní večer v rámci Noci vědců

Proč jich je ale tak málo?

Národní kontaktní centrum /NKC/ – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., www.zenyaveda.cz, pořádá diskusní večer v rámci celoevropské akce Noc vědců. V diskusi se budeme věnovat postavení žen ve vědě a to především na vyšších patrech akademického světa.

Formálně ženám nebrání nic vystudovat kterýkoliv vědecký obor a zvolit si badatelskou dráhu. Počty žen v doktorských studiích, které jsou přípravným obdobím na vědeckou práci, narůstají. Úplně jinak tomu je, když se podíváme na vyšší patra akademické hierarchie. Tam jakoby se zastavil čas a vrátil nás o sto let zpátky, kdy se ženám věda začala postupně otevírat. Děkanky, rektorky či ředitelky ústavů akademie věd jsou „bílé vrány“. Stejně tomu tak je v expertních panelech, rozhodovacích komisích, předsednictvech grantových agentur atd. Často slýcháme, že věda nemá pohlaví, je pouze dobrá či špatná.

Máme to chápat tak, že ženy dělají horší vědu, když se jim nedaří získávat pozice, ze kterých se rozhoduje o směřování vědeckého bádání a řízení akademického provozu?

Pozvání do diskuse přijala neurovědkyně Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny, a politoložka Vladimíra Dvořáková vedoucí Katedry politologie na VŠE a předsedkyně Akreditační komise ČR.