Výstava o J. G. Mendelovi

Obsáhlá expozice představuje všechny oblasti Mendelova vědeckého a společenského působení na Moravě, provází milníky badatelova života a dává nahlédnout i do budoucnosti.

V rámci tohoto unikátního projektu je poprvé a zcela mimořádně pro veřejnost vystaven také originál rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“, v němž Mendel definoval pomocí matematických principů i princip dědičnosti, a to jak pro rostliny, tak pro živočichy. Vzácný dokument se na našem území, do místa vzniku, vrátil po dlouhých 25 letech.