Akademická kavárna na téma „Máme se připravovat na výrazné omezení civilizačních vymožeností?“

V nemalém počtu zemí světa jsou obyvatelé konfrontováni s výpadky v zásobování energiemi a vodou, s nejistým přístupem k základním potravinám, nehledě např. na nejisté právní prostředí. Máme čekat něco podobného i u nás? Proč, kdy a v jaké míře? Jsme schopni se na to připravit?