Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. – Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může