Kam míří největší demokracie světa?

Diskusní setkání Třetí dimenze Plus věnované politické a společenské situaci současné Indie.