Výstava fotografií – Planeta těžařů: jak lidé využívají znalostí o planetě Zemi

Stále pohodlnější způsob života a rozvoj průmyslu vyžadují rostoucí spotřebu nerostných surovin, jejichž těžba však má závažné dopady na životní prostředí a na obyvatelstvo. Vědecké poznatky se pak využívají především k vyhledávání nových ložisek surovin, méně již k hledání šetrných technologií těžby. Vystavené fotografie dokumentují situaci dělníků a místních obyvatel při těžbě mědi v Zambii, spory o vzácnou vodu v poušti Gobi v místech těžby uhlí, důsledky těžby ropy v Nigérii či důl na zlato Kumtor v Kyrgyzstánu, jehož okolí hrozí únik kyanidu z ložiska. Obdobné problémy České republiky přibližují fotografie ze severních Čech, kde se vážně uvažuje o rozšíření těžby uhlí a likvidaci dalších obcí. Výstava upozorňuje na prohlubující se problémy podmíněné rostoucí spotřebou lidské společnosti a připomíná, že stav životního prostředí na Zemi je záležitostí všech jejích obyvatel, přírodovědců-geologů především.