Akademická kavárna na téma Šumava – chránící a chráněná

Lesy v Národním parku Šumava – historie a současnost,
čím je vegetace Šumavy jedinečná, jak se na Šumavě rostlo za železnou oponou, lýkožrout jako integrální součást horského smrkového systému, management horských smrkových lesů ve střední Evropě, jak vnímají disturbance NP Šumava lesy a jak návštěvníci.