Lidové písně z Prahy ve sbírce F. Homolky; Hudební a taneční folklor v ediční praxi

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., oddělení etnomuzikologie Praha a pracoviště Brno Vás srdečně zvou na slavnostní prezentaci nových publikací:

Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky, I. díl

Hudební a taneční folklor v ediční praxi