180. podvečer na téma „Obecná relativita 100 let po Einsteinově pražském pobytu“

U příležitosti stého výročí působení Alberta Einsteina v Praze v letech 1911-1912 připomeneme, že právě v té době začal Einstein formulovat obecnou teorii relativity. Tato teorie gravitace se stala jedním z klíčových nástrojů moderní fyziky a astronomie. V přednášce stručně shrneme geometrickou, fyzikální a matematickou podstatu teorie, její testování i hlavní soudobé aplikace: modelování vývoje vesmíru, studium černých děr a gravitačních.