Letní uzavření knihovny

 

Knihovna bude uzavřena od pondělí 2. 8. do úterý 31. 8. 2021.

V době uzavření knihovny nebudou poskytovány výpůjční služby a nebude umožněn vstup do studovny, počítačové studovny, badatelny a šatny.

 

  • Zavírací dny nebudou započteny do výpůjční lhůty, v červenci vám tedy budou dokumenty vypůjčeny až do 1. 9 (to se týká i automatického prodlužování již existujících výpůjček). V první polovině srpna pak dojde dalšímu posunutí lhůty až do 8. 9., abychom Vám poskytli více času k jejich vrácení.

    Pokud však v době uzavírky vyprší platnost Vašeho členství, automatické prodloužení pro výpůjčky neplatí. Doporučujeme tedy dobu platnosti členství zkontrolovat v uživatelském kontě a v případě potřeby si registraci ještě před uzavřením prodloužit nebo výpůjčky včas vrátit. Stejně tak doporučujeme kontrolu termínu vrácení Vašich výpůjček. Pokud si všimnete, že se Vám výpůjčky neprodloužily až do září, ale pouze do července, obraťte se na servis@knav.cz

  • Výpůjčky můžete vracet od pondělí do pátku, 6–20 hod., do knižního boxu umístěného vpravo pod schodištěm za vchodovými dveřmi do sídla KNAV, nebo do knižního boxu Vodičkova na Václavském náměstí (Vodičkova 792/40, Praha 1 – v podloubí mezi knihkupectvím Academia a lékárnou – https://bit.ly/2UXTehD), který je přístupný nepřetržitě.

    UPOZORNĚNÍ: Výpůjčka bude vrácena následující pracovní den. Při vracení výpůjček prostřednictvím knižních boxů nelze vydat potvrzení o vrácení.

Poskytování služeb během uzavření knihovny

  • Výpůjční a reprografické služby studovny nebudou v době uzavření knihovny poskytovány.
  • Meziknihovní služby budou poskytovány v omezeném rozsahu od pondělí do pátku, 9–15 hod.; informujte se prosím na telefonním čísle 221 403 212 nebo na e-mailu mvs@knav.cz
  • Informační, rešeršní a referenční služby budou poskytovány v omezeném rozsahu, odpověď může trvat několik dní. Ke komunikaci prosím využijte e-mail servis@knav.cz, v případě zájmu o rešerši pak reserse@knav.cz.
  • Knihařské a reprografické služby (suterén budovy) budou poskytovány v plném rozsahu v běžné provozní době (po–čt, 7–15 hod.; pá 7–14 hod.), o případných změnách budeme informovat na webových stránkách.

I během letního uzavření knihovny můžete využívat vzdálený přístup k našim elektronickým informačním zdrojům.

Online žádosti o novou registraci či její prodloužení budou během uzavírky vyřizovány nepravidelně a s větší časovou prodlevou, doporučujeme tedy vše vyřídit s dostatečným předstihem.