Částečné obnovení výpůjčních služeb

Od pondělí 23. 11. bude obnovena možnost samoobslužné výpůjčky dokumentů, které lze zapůjčit mimo budovu. Tato možnost je dostupná stávajícím registrovaným uživatelům s absenčním členstvím. Dokumenty musí být předem objednány z uživatelského konta čtenáře a v době návštěvy knihovny být připraveny k vyzvednutí. Upozornění zasíláme na e-mail, případně lze stav objednávek sledovat také přes uživatelské konto. Dokumenty lze objednávat od čtvrtka 19. listopadu.

Otevírací doba bude omezena na 9–17 hodin. Ostatní služby zůstávají prozatím nedostupné.

K vracení knih prosím využívejte návratový knižní box Vodičkova (přístupný nepřetržitě) či knižní box umístěný u vstupu do budovy (přístupný v pracovní dny od 6 do 20 hodin).

Návštěva knihovny

Přijďte s rouškou a u vstupu si vydezinfikujte ruce a nasaďte rukavice. Veškeré připravené tituly najdete v půjčovně pod selfcheckem. Dokumenty jsou připravovány pod kódem složeným z prvních tří písmen jména a příjmení (u kratších jmen je samozřejmě kratší i kód). Pan Radovan Veselý tedy hledá knihy zařazené pod kódem VESRAD.

Pro samotné vypůjčení pak na selfchecku zvolte nabídku „Výpůjčka“ a řiďte se pokyny tohoto zařízení. Dokumenty, které si nechcete vypůjčit, vložte do odkládacího prostoru vpravo na pultu; na 3 dny budou uloženy do karantény.

Opětovné vypůjčení titulu

Pokud již není možné prodloužit výpůjční lhůtu titulu, který ještě potřebujete, přineste ho do půjčovny. Nebude-li rezervován dalším uživatelem, budete si ho po vrácení a znovu vypůjčení provedeném pracovníkem půjčovny moci znovu odnést domů.